เบื้องหลังกินสบายใจ : นาบัวเกษตรอินทรีย์ที่เดชอุดม

รายการโทรทัศน์ “กินสบายใจ” ได้รับเกียรติจากลูกทัวร์ที่รับสมัครผ่านเฟสบุ๊ค ได้แก่ คุณอิญญา ไพรบุญสุข คุณกชพร วิลามาศ คุณพรรณี ไทแสง นายขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ นางสาว ภัทรวี บุตรชัยภูมินายอุกฤษฏ์ บุญขาว
เจ้าของสวน นายเป ศรีทอง  นายคำเสาร์ รอดคำทุย  นางอุบล ศรีทอง  ผู้ร่วมให้เกียรติมาร่วมรายการ ตัวแทน รพ.สต. ท่าโพธิ์ศรี ตัวแทน อบต.ท่าโพธิ์ศรี ตัวแทน อสม. ท่าโพธิ์ศรี ตัวแทนโรงเรียนท่าโพธิ์ศรี โดยมีคุณศุกวสันต์ วงศ์ธนู และนางสาวศิริวรรณ วงศ์ทวี รับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการกินสบายใจ

โดยถ่ายรายการในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 -13.00น. ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทองหลาง บ้านทองหลาง ตำบลท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี