เบื้องหลังอบรมนักเรียนผลิตสื่อวิดีทัศน์การรู้เท่าทันสื่อ ครั้งที่2

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสย.) ภายใต้การการสนันสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนัก เรียนผลิตสื่อเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ในวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม , 3 – 4 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี โดยมีน้องๆนักเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน

โดยวันแรก เริ่มต้นด้วยการ รู้จักสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ทบทวนหลักสูตรการอบรม ตกลงกฎกติการการเข้าร่วมกิจกรรมโดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี วิเคราะห์สื่อผ่านกิจกรรม “นาฬิกาชีวิต” และ โพลเสียงเด็ก “ถ้าโลกนี้ไม่มีทีวี” รู้เท่าทันกลยุทธ์โฆษณา ละคร ซิทคอม ข่าว และกิจกรรมดู ฟัง วิเคราะห์สื่อ ผ่านหนังสั้น เรื่องของมุก และบทเพลง ไอดอลหนูนอนอยู่เฮือน โดย นายอัมพร วาภพ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (ศสอ.)  และทีมงาน

และวันที่สอง คือ รู้จักสื่อและประเภทของสื่อ (สื่อวิดิทัศน์/หนังสั้น/สกู๊ป/สารคดี) ผ่านการชมตัวอย่างสื่อ-สื่อสร้างสรรค์โดย สุชัย เจริญมุขยนันท ผู้อำนวยการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี วางแผนการถ่ายทำ และหลักการถ่ายภาพนิ่ง-เคลื่อนไหวโดยนายประวิทย์ ตอพล  โปรดิวเซอร์รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว โดยนายกำธร แสนพงษ์ ทีมตัดต่อ VTR รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข และลงมือถ่ายทำตัดต่อ