เกษตรเมืองดอกบัวมอบพันธุ์พืช-ผักสร้างอาชีพฟื้นฟูเกษตรกรหลังน้ำท่วม

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี และกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจกพันธุ์พืชผักแนะวิธีประกอบอาชีพฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรหลังน้ำลด โดยจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่เกษตรกรรมถูกน้ำท่วมกว่า 3.4 แสนไร่ จ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 870 ล้านบาท

ที่สนามทุ่งคำน้ำแซบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดแนะนำการประกอบอาชีพตามโครงการฟื้นฟูพื้นที่เกษตรหลังน้ำลด ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา

โดยแนะนำวิธีการเพาะเห็ดในขอนไม้ การเพาะเห็ดในโอ่ง การป้องกันกำจัดโรคแมลงหลังน้ำลด รวมทั้งการดูแลปลูกไม้ผลในพื้นที่ซุ่มน้ำ พร้อมทั้งแจกกล้าพันธุ์ข้าว กล้าพันธุ์ไม้ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ไปปลูกฟื้นฟูเป็นอหารในครัวเรือน และสร้างรายได้ให้ครอบครัว

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 5.8 ล้านไร่และมีพื้นที่ถูกน้ำท่วมรวมกันกว่า 348,255 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 254,383 ไร่ ปลูกพืชไร่ 108,517 ไร่ พืชสวน 5,354 ไร่ คิดเป็นมูลค่าที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมกว่า 890 ล้านบาท ซึ่งที่ผ่านมาได้จ่ายเงินช่วยเหลือไปแล้วรวม 2 ครั้ง คิดเป็นเงินกว่า 870 ล้าน

ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและจะทำการจ่ายเงินให้จนครบทั้งหมดต่อไป

ด้านนายอนันต์ ลิลา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า นอกจากรัฐบาลจะให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ด้วยการจ่ายเป็นเงินสดชดเชยพืชผลที่เสียหายจากน้ำท่วม ยังช่วยเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่เกษตรกรโดยการแจกจ่ายพันธุ์พืชพันธุ์ผัก เพื่อช่วยลดภาระในการประกอบอาชีพ

พร้อมทั้งแนะนำการเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้เกษตรกรมีพืชผักไว้กินเอง ส่วนที่เหลือนำออกขายเป็นรายได้ให้ครอบครัว เพื่อให้เกษตรกรกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี หลังประสบอุทกภัยน้ำท่วมให้เร็วที่สุดด้วย

ข้อมูล ภาพ : ASTV ผู้จัดการ

ดูภาพเคลื่อนไหวจาก  77 NATION