ผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ อุบลฯ รุ่นแรกผ่านฉลุย ผุดไอเดียเทศกาลหนังเมืองศรีไค

เมื่อเร็วๆนี้ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีร่วมกับ ศสอ.และคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรุปโครงการอบรมผู้ประกาศรู้เท่าทันสื่อ  หรือ MJ ซึ่งเป็นโครงการที่มีแนวคิดที่จะพัฒนาผู้เรียนในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ให้เป็นผู้ประกาศหรือพิธีกรรู้เท่าทันสื่อ  โดยตลอด 3 เดือนของโครงการ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการราว 300 คนได้ฝึกประสบการณ์ทั้งการเป็นผู้ประกาศ  การฝึกใช้อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับผลิตรายการโทรทัศน์ที่สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีขนมาเป็นสื่อการเรียนการสอนทุกวันพุธ และยังได้สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อเข้าไว้ในทุกครั้งที่มีการอบรมด้วย

               ซึ่งหลังจากจบโครงการแล้วได้มีการสรุปบทเรียน  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นวิชาเสริมที่น่าสนใจมากที่มีการให้นักศึกษาได้ทดลองใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตจริง  และยังได้เพิ่มการรู้เท่าทันในสื่อหลายๆประเภท  โดยจะนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคมากขึ้น  ส่วนทางด้านอาจารย์ประจำสาขาหลายท่านเห็นว่า  โครงการนี้สามารถช่วยเสริมทักษะการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี  เพราะทางคณะเองยังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการสอน  แม้จะเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์ก็ตาม  แต่หากมีครั้งต่อไปก็อยากให้มาร่วมกันตั้งแต่ต้นเทอมเพราะจะได้วางแผนการเรียนการสอนให้ลงตัวมากกว่านี้

               นอกจากนั้น อ.ธีรพล  อันมัย อาจารย์ประจำคณะยังเสนอว่าทางคณะฯมีแนวคิดที่จะทำเทศกาลหนังสั้นที่เป็นฝีมือของนักศึกษา  แต่ยังขาดแนวร่วม  จึงอยากชวนทาง ศสอ.และสื่อสร้างสุขมาทำความฝันร่วมกัน แต่จะในรูปแบบใดนั้นก็คงจะต้องวางแผนกันก่อน  และเชื่อว่าการเชื่อมความร่วมมือกันในโครงการ MJ นับเป็นสิ่งที่ดีที่สื่อมืออาชีพได้นำประสบการณ์มาแบ่งปันให้กับคนในท้องที่และเชื่อว่าการร่วมมือแบบนี้จะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ศสอ./รายงาน