คณะเครือข่ายทีวีชุมชนสุรินทร์ มาศึกษาดูงานการทำทีวีดิจิตอลที่สื่อสร้างสุขอุุบลราชธานี

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 เวลา 13.00 – 17.00น. ที่สำนักงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ทีมงานสื่อสร้างสุขต้อนรับคณะทีมงานทีวีชุมชนสุรินทร์ คุณจืด เด็กรักป่าและธรรมชาติ ให้เกียรติแวะมาศึกษาดูงานการทำทีวีดิจิตอล ที่ประสบความสำเร็จ เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การผลิตรายการ ฝ่ายห้องส่งและสวิชเชอร์ เทคนิคตัดต่อ ฯลฯ