สื่อเด็กอุบลฯฟิตจัดดันอบรมผลิตละครทีวี

ศสอ. หนุนผลิตนักแสดงภูธรเตรียมของบสร้างละครทีวีครั้งแรกในอุบลฯ
ศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคอีสาน คุยร่วม อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องโครงการอบรมทักษะสื่อสารการแสดงเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งเป็นโครงการที่เคยประสานความร่วมมือกันไว้เมื่อหลายเดือนก่อน
อ.จีปนัฐชะญา จีปนัฐกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะเป็นหนึ่งในวิชาภาพยนตร์ปริทรรศน์ ของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ และจะเป็นก้าวแรกของนักศึกษาหรือเยาวชนที่สนใจเข้าเป็นบันไดไปสู่การเป็นนักแสดงมืออาชีพ โดยในรุ่นแรกนี้จะรับนักษึกษานิเทศศาสตร์เข้าร่วมโครงการ 19 คน อีกจำนวนหนึ่งจะเปิดโอกาสให้เยาวชนกลุ่มอื่นเข้าร่วมได้ ซึ่งจะจำกัดจำนวนทั้งหมดรุ่นละประมาณ 25 คน
ส่วนทางด้าน ศสอ. ตั้งเป้าว่าโครงการนี้จะไม่เป็นเพียงแค่การอบรมเพื่อให้รู้แล้วจบไป แต่จะหาพื้นที่หรือเวทีรองรับให้ ซึ่งคิดว่าจะขอพื้นที่ไปยังสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นหรือเคเบิ้ลทีวีเป็นพื้นที่ออกอากาศ เพราะจะฝึกให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้สามารถผลิตละครทีวีเองได้ และทางด้านสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีก็รับจะช่วยประสานงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานในพื้นที่ให้หากมีการดำเนินโครงการในระยะต่อไป
สำหรับการอบรมครั้งแรกจะมีขึ้นในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2554 นี้ ที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ โดยกลุ่มเป้าหมายรุ่นแรกตั้งเป้าไว้ที่ประมาณ 25 คน