อุบลราชธานีได้เปรียบเป็นจุดการค้าชายแดน 4 ประเทศไปมาสะดวก

รายการผู้ว่าพบประชาชน 10-05-57 สรุปประเด็นย่อดังนี้ – วาตภัยจากพายุฤดูร้อน 4 พค.2557 เทศบาลปทุม เสียหาย 28 หลัง แจระแม 5 หลัง วาริน ซุ้มประตู สั่งให้ทุกอำเภอตรวจสอบและรายงาน ถ้าเสียหายทั้งหลัง 33,000 บาท เยียวยาเบื้องต้นหลังละ 2,000 บาท – เฝ้าระวังมาเลเรีย ไข้เลือดออก – อุบัติเหตุที่มากับงานประเพณี ปรามเรื่องการพนัน – ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน – จังหวัดอุบลราชธานีได้เปรียบ ติดชายแดน 2 ประเทศ แต่จะเป็นจุดการค้าชายแดน 4 ประเทศได้ คือไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม เพราะเราสามารถเป้นทางเข้าเวียดนามผ่านสตึงแตร็ง รัตนคีรี ถึงยาไล ถึงโฮจีมินต์ได้เลย เส้นทางดีราบเรียบดีกว่าไปทางจำปาสัก สินค้าของเราก็เป้นความต้องการของประเทศเพื่อนบ้าน

ผู้ว่าฯ อุบลฯ พาโรงสีอีสานล่างขายข้าวโดยตรงให้จีน-ฮ่องกง

19 เมย.57 จังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ทอดผ้าป่าสร้างรั้วกำแพงให้วัดหลวง ได้กว่าสองล้านบาท ผู้ว่าฯ อุบลฯ นำกลุ่มจังหวัด 4 จังหวัดอีสานล่าง นำข้าวไปขายที่จีนกับฮ่องกง

ผู้ว่าฯอุบลสานความสัมพันธ์จ.พระวิหาร

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน นายวันชัย สุทธิวรชัย ประจำวันที่ 19 เมษายน 2557 – ทำบุญทอดผ้าป่าให้วัดหลวง – ความร่วมมือจ.พระวิหารกับจ.อุบลราชธานี – เปิดช่องอานม้าพัฒนา 4 ประเทศ – เตรียมความพร้อมรับ AEC เปิดด่านถาวรปากแซง – สงกรานต์สถิติอุบัติเหตุ ลดจากปีที่แล้ว

ผู้ว่าฯอุบลฯแนะให้ทุกวันเป็นวันผู้สูงอายุ ทุกคนดูแลไม่ทอดทิ้งกัน

รายการผู้ว่าพบประชาชน 12 เมษายน 2557 นายวันชัย สุทธิวรชัย มท.1 ตรวจเทศกาลที่อุบลฯ มาจากโคราช มาจุดตรวจดงอู่ผึ้ง รณรงค์ให้สถิติลดลง อุบลฯมี 57 จุด อุบัติเหตุที่เสียชีวิตเพราะขับรถเร็วและไม่ใส่หมวกกันน็อค ระมัดระวังในการขับขี่ อยากให้เป็นวันผู้สูงอายุทุกวันไม่ใช่เพียงช่วงสงกรานต์ ทุกคนช่วยกันดูแลผู้สูงอายุ เชิญชวนท่องเที่ยวอ.โขงเจียม ภาพประกอบ : ทรงศักดิ์ จันทรุกขา