เกษตรกรอินทรีย์อีสานใต้ เปิดวงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิต เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์สุรินทร์ ชวนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดอุบลฯ อำนาจเจริญ ยโสธร เปิดวงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการทำนาเพื่อเพิ่มผลิตที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมรับมือสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง วันที่ 8-9 ธันวาคม 2557 มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์ จังหวัดสุรินทร์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนในการทำข้าวอินทรีย์ ขึ้นที่ห้องประชุมมูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์  เพื่อให้เกษตรกร และคนทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นวัตกรรมการผลิตที่ยั่งยืนในการทำนาข้าวอินทรีย์ ทั้งการจัดการสหกรณ์การเกษตร เทคนิคการจัดการแปลงนา การปลูกข้าวประณีต (ปลูกข้าวต้นเดียว) เทคโนโลยีการจัดการน้ำ เครื่องทุ่นแรงทำนา เช่น เครื่องหยอดเมล็ดข้าว รวมทั้งการเตรียมรับกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 50 คน นายคาร์ล ฮารพ์ จากองค์กร Rice Monle Brunnen (RMB) สหกรณ์สวิทซ์ (COOP Switzerland) จากประเทศสวิชเซอร์แลนด์  ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำสหกรณ์การเกษตรที่ยั่งยืน กล่าวว่าสหกรณ์การเกษตร COOP ประเทศสวิชเซอร์แลนด์ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2011 รับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์จากจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย และประเทศอินเดียมาขายให้แก่ผู้บริโภคทั่วทวีปยุโรปในรูปแบบสหกรณ์ โดยในปีที่ผ่านมามียอดขายกว่า 29 พันล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา มีพนักงานในทวีปยุโรป […]

7 ชุมชนอุบลฯ ลั่นพร้อมเกิดทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้างให้ใบอนุญาต

สื่อสร้างสุขอุบลร่วมกับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลฯ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ “สรุปบทเรียนเตรียมพร้อมทีวีชุมชน” ในรอบ 6 เดือน  ลั่นพร้อมเป็นเจ้าของทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้าง ให้ใบอนุญาต วันที่ 19 พ.ย. 2557 ณ ห้องทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ มูลนิธิสื่อสร้างสุขจัดประชุมสรุปบทเรียนเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน กับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ได้แก่ ชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ,ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี,ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร,เครือข่ายพลเมืองส่งเสริมธรรมภิบาลตำบลแจระแม ตำบลหนองขอน,กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ,เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ  และภาคประชาสังคมในจังหวัดอุบลราชธานี รวมผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อสรุปบทเรียนการเตรียมพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชนในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาพร้อมหาแนวทางการทำงานในอนาคตก่อนยื่นแสดงเจตจำนงขอใบอนุญาตจากกสทช. นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข ได้นำเสนอผลการทำงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาหลังจากได้ชวนคนอุบลฯมาร่วมให้ความเห็นในหัวข้อทีวีชุมชนที่คนอุบลฯอยากเห็นในวันที่ 30 […]

อุบลฯ พะเยา พร้อมนำร่องทีวีชุมชน ด้านประธานกสท.ชี้ต้องรอคืนระบบอนาล็อคก่อน

ไทยพีบีเอส เปิดห้องเรียนทีวีชุมชน เครือข่ายอุบลฯ พะเยา ยื่นแสดงเจตจำนงพร้อมนำร่องทีวีชุมชน ด้านพันเอก ดร.นที ประธานกสท.ชี้ ปัจจัยสำคัญต้องรอคืนระบบอนาล็อคก่อน จึงจะมีคลื่นความถี่มาให้บริการชุมชน วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิสื่อสร้างสุข และเครือข่ายทีวีชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ร่วมงานประชุมเครือข่ายสื่อพลเมือง ปี 2557  “ปฏิรูปสื่อยุคดิจิตอล ความหวังยังมี ทีวีชุมชน” ณ อาคาร D ชั้น 2 ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหานคร  ซึ่งจัดโดยสำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง มีผู้เข้าร่วมงานจากเครือข่ายสื่อภาคประชาชนทั่วประเทศ ในงานมีการแสดงนิทรรศการ งานเสวนา และการลงนามความร่วมมือ 9 สถาบันการศึกษา หนุนให้เกิดทีวีชุมชน รวมทั้งเครือข่ายทีวีชุมชนจากจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดพะเยาได้เตรียมยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงก่อตั้งทีวีดิจิตอลชุมชนนำร่องในพื้นที่ที่มีความพร้อม ให้แก่พันเอก ดร.นที ประธานกสท.ด้วย นายศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ซึ่งเป็นประธานกล่าวต้อนรับในงานกล่าวว่า ส.ส.ท.เป็นสื่อสาธารณะระดับชาติ ส่วนทีวีชุมชนเป็นสื่อสาธารณะระดับพื้นที่ มีขอบเขตการทำงานใกล้ชุมชนมากกว่า ปัญหาทีวีชุมชนคือเราจะทำให้ทีวีชุมชนเกิดขึ้นและอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ทั้งในแง่การเงินทุนและอุดมการณ์ […]

ชาวนาเมืองดอกบัวเล็งตั้ง “สหกรณ์เกษตรอินทรีย์” แห่งแรกของจังหวัด

ชาวนาอุบล เตรียมจัดตั้ง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ แห่งแรกของจังหวัด เผยหากตามเป้า สามารถกำหนดราคาข้าวเองได้ พร้อมเปิดทำการ ธ.ค.นี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.57 ที่ผ่านมาที่โรงแรม ยู เพลส ม.อุบลราชธานี โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี หรือ EFFU ได้อบรมเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ให้กับเกษตรกรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีกว่า 100 คน โดยมีนักวิชาการชำนาญการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นวิทยากรให้ความรู้ นางสาวพรรณี เสมอภาค ผจก.โครงการฯ เปิดเผยว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้ง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสมาชิกของโครงการมีความเห็นว่า ควรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกในการผลักดันส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร ซึ่งเมื่อเกิดสหกรณ์ขึ้น จะมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด การปล่อยกู้สำหรับผู้ที่ขาดแคลน เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต การส่งเสริมการแปรรูป ส่งเสริมด้านการตลาด ซึ่งสหกรณ์สามารถกำหนดราคาผลผลิตร่วมกันได้ อีกทั้งมีสวัสดิการ ส่งเสริมการออมทรัพย์ การปันผลต่างๆ โดยสหกรณ์จะเป็นองค์กรณ์ที่ยืนยันความเชื่อมันให้กับเกษตรกรอินทรีย์ว่า เมื่อผลผลิตแล้วมีตลาดรองรับแน่นอน ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี ด้านนางอุบล ศรีทอง เกษตรกรอินทรีย์ บ.ทองหลาง ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม เปิดเผยว่า การมีสหกรณ์จะส่งผลให้เกษตรกรมีความเชื่อมั่นในการผลิตมากขึ้น มีสมาชิกที่รวมตัวกันชัดเจน ไม่เป็นการต่างคนต่างทำเหมือนที่ผ่านมา อย่างน้อยก็เป็นการสร้างกำลังใจให้ซึ่งกันและกัน […]

ผู้หญิงอุบลฯดันแก้กม.ให้สัดส่วนผู้หญิงเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 1 : 1

มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ดึงพลังผู้หญิง 11สาขาอาชีพในอุบลฯ ร่วมปฏิรูปประเทศไทย สปช.อุบลฯร่วมเวทีปฏิรูปเป็นครั้งแรก ชี้อุบลฯเป็นจังหวัดแรกที่ มีการทำ MOU ระหว่าง สปช. กับภาคประชาชน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี  มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จัดการเสวนา “พลัง บทบาทผู้หญิงเมืองอุบลในวาระปฏิรูปประเทศไทย” โดยเชิญตัวแทนสตรี 11 สาขาอาชีพเข้าร่วมเสวนา และมีนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายนิมิต สิทธิไตรย์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เป็นวิทยากรให้มุมมองต่อประเด็นการเสวนา มีนายนพพร พันธุ์เพ็ง เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ผู้ดำเนินการเสวนา เริ่มต้นถามด้วยคำถาม ทุกท่านเห็นว่าสถานการณ์สิทธิผู้หญิงในปัจจุบันเป็นอย่างไร และจะมีบทบาทต่อการปฏิรูปประเทศไทยอย่างไร ดร.อรทัย เลียงจินดา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ม.อุบลราชธานี ตัวแทนสตรีด้านการบริหารราชการแผนดิน กล่าวว่าปัจจุบันสิทธิสตรีถูกบรรจุในรัฐธรรมนูญ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้หญิงยังได้รับการยอมรับจากสังคมค่อนข้างน้อย ดูจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ทั้งภาครัฐ เอกชน และการเมืองท้องถิ่น ที่มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนผู้ชาย และตำแหน่งยิ่งสูง […]

ป.ป.ช.อุบล หวังซิวแชมป์องค์กรดีเด่นด้านประชาสัมพันธ์ระดับภาค

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานีเข้ารอบ 1 ใน 2 ของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่มีผลงานดีเด่นด้านประชาสัมพันธ์ฯ หวังลุ้นในแชมป์ในระดับภาคและประเทศต่อไป เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดที่มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนดีเด่น ได้ลงพื้นประเมินผลงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการมอบรางวัลผลงานด้วนประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนดีเด่น  โดยมีนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการประเมินในครั้งนี้ นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะทำงานพิจารณาคัดเลือก ได้เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้เห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานงานประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปสู่สาธารณชน เสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต จึงได้มีโครงการมอบรางวัลผลงานด้วนประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนดีเด่นขึ้น เพื่อยกย่องสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด และเป็นต้นแบบที่ดีในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์และบริการประชาชน ให้ได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของประชาชน การประเมินในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้ มีระดับผลงานด้านการประชาสัมพันธ์และการบริการประชาชนเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งจะต้องนำผลคะแนนที่ได้จากการประเมินไปเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ด้านนายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ส่วนของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีนั้น ได้ผ่านการเกณฑ์การพิจารณาของคณะทำงานคัดเลือกในรอบแรก […]

สุดทึ่ง! เกษตรกรนาเยียผุดข้าว
LOW SUGAR ลดเบาหวาน

กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.นาเยีย จ.อุบลฯและสมาชิกลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนารวม เพื่ออนุรักษ์ข้าวพื้นบ้านก่อนสูญหายไป กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.นาเยีย จ.อุบลฯ และสมาชิกกว่า 30 คน ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธ์พื้นบ้าน “หอมสามกอ” ในแปลงนารวม เพื่ออนุรักษ์ข้าวพื้นบ้านก่อนสูญหายไป วันที่ 19 ตุลาคม 2557 ณ หมู่ 3 บ้านนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายนิยม เจริญ ผู้ประสานงานกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี และสมาชิกกว่า 30 คนลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนารวม สายพันธุ์ “หอมสามกอ” ประมาณ 4 ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ ที่ใช้เป็นแปลงสาธิตปลูกข้าวพื้นบ้านจำนวน 2 สายพันธุ์ได้แก่ ข้าวหอมสามกอ ซึ่งเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อยที่สุด เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และข้าวพันธุ์โสมมาลี ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นบ้านดั้งเดิม ซึ่งการทำแปลงนารวมมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรักษาข้าวพันธุ์พื้นบ้านที่มีคุณค่าไม่ให้สูญหายไป นายนิยม เจริญ กล่าวว่าคุณสมบัติของข้าวพันธุ์พื้นบ้าน มีจุดเด่นคือเหมาะกับสภาพดินในภาคอีสาน ทำให้ทนทานต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น  เพลี้ยกระโดด […]

สื่อสร้างสุขชวนเครือข่ายเตรียมงานกินสบายใจปีที่ 3 พร้อมดันให้เกิดตลาดสีเขียว

สื่อสร้างสุขชวนเครือข่ายวางแผนการทำงานโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร เผยปีที่ 3 ผุดตลาดเขียวในอุบลฯ พร้อมจัดงานใหญ่ เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค ปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ. 58 ที่ห้างซิตี้มอลล์สุนีย์ วันนี้ (14 ตุลาคม 2557) ที่ห้องประชุมพรพิรุณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มูลนิธิสื่อสร้างสุขภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้การสนับสนุนของสสส. เชิญเครือข่ายภาครัฐ นักวิชาการ เกษตรกร สื่อมวลชน และผู้ประกอบการจำนวนกว่า 40 คน มาร่วมประชุมวางแผนการทำงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน ซึ่งโครงการดังกล่าวเรียกสั้นๆ ว่า “กินสบายใจ” ได้รับทุนสนับสนุนให้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  นางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่าโครงการ “กินสบายใจ” เป็นการทำงานเพื่อส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และความมั่นคงทางอาหาร ผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น รายการโทรทัศน์กินสบายใจ ที่เชื่อมระหว่างผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และผู้ผลิต ให้รู้จัก พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นตลอดจนการติดต่อซื้อขายสินค้าอินทรีย์ การสื่อสารเรื่องโทษและพิษภัยของยาฆ้าหญ้าผ่านงานอบรมผลิตสื่อหนังสั้นให้แก่เด็กเยาวชนในชุมชน การผลิตสื่อต่างๆ เช่น ป้าย งานแถลงข่าว ละคร เป็นต้น รวมทั้งงานรณรงค์ “เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค” ที่จัดต่อเนื่องทุกปี มุ่งหวังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรอินทรีย์และผู้บริโภคคนเมืองได้พบกัน และสื่อสารแนวคิดเกษตรอินทรีย์และเผยแพร่ผลการทำงานสู่สาธารณะ  การทำงานในปีที่ 3 นี้ มีเป้าหมายนำไปสู่การเกิดตลาดเขียวหรือตลาดทางเลือกในจังหวัดอุบลราชธานี การติดตามหนุนเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำหนดให้อุบลราชธานีเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรมของคนในท้องถิ่น เรื่องการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ส่วนการจัดงานรณงค์เทศกาลกินสบายใจ ห่างไกลโรค […]

เสียงประชาชนภาคอีสานตอนล่าง สะท้อนเพิ่มพื้นที่ให้ชาวบ้านสะท้อนความเห็นต่อการปฏิรูปประเทศที่ไม่ถูกจำกัดเฉพาะในสภา

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2557 องค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาควิชาการกว่า 30 องค์กร ได้ร่วมจัดเวที 4 ภาค เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนการปฏิรูป ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน สถาบันวิชาการและภาคธุรกิจ จัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี โดยองค์กรเครือข่ายที่ร่วมจัดงานระบุว่า ต้องการสะท้อนเสียงของชาวบ้าน และเพิ่มพื้นที่ความเห็นเรื่องการปฏิรูปที่ไม่ถูกจำกัดเฉพาะในสภา ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ทางเลือกให้กับประชาชน ได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการปฎิรูปประเทศ คู่ขนานไปกับกลไกปฎิรูปของภาครัฐ มีการแบ่งกลุ่มภาคประชาชน ที่ขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ใน 8 ประเด็น คือ ประเด็นปฎิรูปการเมือง การศึกษา เกษตรกรรม ที่ดิน เขื่อน พลังงาน การปฎิรูปเศรษฐกิจ  และกระบวนการยุติธรรม หลังจากมีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมปัญหา ตัวแทนแต่ละกลุ่มก็ออกมานำเสนอ โดยจันทร์นภา คืนดี ตัวแทนสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล กล่าวว่า เรื่องการปฏฺิรูปประเด็นต่างๆมีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ในส่วนของรัฐที่ทำอยู่แล้วมีช่องว่างระหว่างพื้นที่กับกลุ่มคนที่ไปทำกระบวนการปฏิรูป เวทีเสนอความเห็นเช่นนี้จะทำให้เห็นรายละเอียดต่างๆที่นโยบายระดับบนมองไม่เห็น ประชาชนจะได้สะท้อนขึ้นไป พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้าฯ เปิดเผยว่า การที่จะเปิดเวทีรับฟังประชาชน ซึ่งเชื่อแน่ว่าต่อไปต้องมีการทำอย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีสภาปฎิรูป คือรับฟังจากประชาชนมาว่าอยากจะเห็นภาพอนาคตยังไง […]

ฝนถล่มหนักน้ำท่วมขัง ‘ชุมแพ-เมืองอุบลฯ’ อ่วม

จ.ขอนแก่น เกิดฝนตกหนักตลอดคืน น้ำระบายไม่ทัน ส่งผลให้น้ำท่วมตลาด อ.ชุมแพ ระดับน้ำสูง 0.40 เมตร ด้าน จ.อุบลฯ ฝนตกหนักกว่า 2 ชม. น้ำท่วมบริเวณถนนชยางกูร รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้… เมื่อวันที่ 25 ก.ย. แขวงการทางขอนแก่นที่ 2 ชุมแพ รายงานสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว-ชุมแพ ขาเข้าขอนแก่น ระหว่าง กม. 471-472 ในตลาดอ.ชุมแพ ระดับน้ำสูง 0.40 เมตร เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน ส่งผลให้น้ำระบายไม่ทัน ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ โดยหมวดการทางชุมแพที่ 1 ได้จัดระเบียบการจราจร โดยให้รถเบี่ยงไปใช้ช่องจราจรด้านขวา คาดว่าเมื่อฝนหยุดตก เหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ขณะที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อเวลา 07.00 น. มีรายงานว่า ฝนตกหนักนานร่วม 2 ชั่วโมง กองบิน 21 และ […]

1 4 5 6 7 8 150