สุเชาว์ มีหนองหว้า ปฏิรูปประเทศไทย

มองไปข้างหน้า เยียวยาเมืองอีสาน กับ อ.สุเชาว์ มีหนองหว้า อ.ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน