ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.อุบลราชธานี จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม ประจำปี 2556

 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหม ประจำปี 2556 เพื่อคัดเลือกทีมเป็นตัวแทนระดับจังหวัด เข้าแข่งขันระดับประเทศในงานตรานกยูงพระราชทาน
      วันนี้ (15 พ.ค. 56) เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ ไกรพจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี โดยกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ผลิตหม่อนไหมให้ได้มาตรฐาน
       เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น และอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี จึงจัดการประกวดแข่งขันกิจกรรมหม่อนไหมขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้พี่น้องเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม และเพื่อคัดเลือกเกษตรกร ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผลิตภัณฑ์ เข้าประกวดแข่งขันในระดับประเทศ
      สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแข่งขัน 6 กลุ่ม คือ การแข่งขันสาวไหมน้อย ไหมหลีบ ระดับประถม ระดับมัธยม และบุคคลทั่วไป การแข่งขันกองเชียร์สาวไหมระดับเยาวชน การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน การประกวดออกแบบชุดผ้าไหมระดับเยาวชน และมืออาชีพ การประกวดผลิตภัณฑ์จากรังไหมระดับเยาวชน และการแข่งขันประกอบอาหารจากหม่อนไหม โดยมีเกษตรกร สถานศึกษา ห้างร้าน และส่วนราชการ จัดส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวด
      นอกจากนี้ประธานในพิธีได้มอบโล่และใบรับรองให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรอง มาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่นด้านหม่อนไหมจังหวัดอุบลราชธานี จะได้ร่วมมือกันพัฒนาผ้าไหมของไทยให้ก้าวหน้า เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมฯ ราชินีนาถ ที่มีพระประสงค์ให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดำเนินสืบไป
ข่าว , ภาพ : NNT