หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร เตือนประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูล ระวังทรัพย์สิน เนื่องจากการเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อน

วันนี้ ( 16 พ.ค. 56 ) นายสถาพร ศรีเจริญ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เขื่อนปากมูล จะดำเนินการเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อน ระดับ 106.0 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล โดยจะทำการเพิ่มระดับน้ำ ระยะเวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป วันละประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร จนกว่าระดับน้ำหน้าเขื่อนอยู่ที่ ระดับ 108.0 เมตร ระดับน้ำทะเลปานกลาง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวต่อราษฎรที่มีเรือ แพ และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ตามสองฝั่งริมแม่น้ำมูล ขอให้ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับทราบและป้องกันทรัพย์สินต่างๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจาการเพิ่มระดับน้ำหน้าเขื่อนปากมูลครั้งนี้
กรกช ภูมี สวท.อุบลฯ สปข.2 รายงาน
ข่าว , ภาพ : NNT