กกต.อุบลฯ เห็นชอบผลเลือกตั้งนายก อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย เสนอ กกต.ประกาศรับรองผล “นายทองพูล กุลาราช”

กกต.อุบลฯ เห็นชอบผลเลือกตั้งนายก อบต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย เสนอ กกต.ประกาศรับรองผล “นายทองพูล  กุลาราช”

ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อบ่ายวันนี้(14 พค.2556) นายสุรพล  สายพันธ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด(กกต.จว.) อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 24 /2556 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี กรณีครบวาระ ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้งปรากฏว่า นายทองพูล  กุลาราช ผู้สมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด จำนวน 1,267 คะแนน ส่วนนายอุทัย  ใสแสง ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 1,127 คะแนน  โดยไม่มีการร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง กกต.จังหวัดอุบลราชธานี จึงเห็นชอบเสนอให้ กกต.พิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุม กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้พิจารณาอนุมัติแผนงานและโครงการ  ด้านการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2556 ประกอบด้วยโครงการผลิตจุลสารรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ประจำปี 2556 โครงการชุมชนประชาธิปไตย ด้วยการจัดอบรมเสริมสร้างดีเจประชาธิปไตยชุมชน ประจำปี 2556และโครงการรณรงค์และเผยแพร่ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2556  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลายปี 2556 จะมีการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นที่ครบวาระในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กว่า 160 แห่งด้วย