รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และมูลนิธิเสถียรธรรมสถานเชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และมูลนิธิเสถียรธรรมสถานเชิญร่วมสักการะพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา

คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน  เมตตาให้โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์นำพระพุทธชยันตีองค์ดำ นาลันทา มาประดิษฐานในพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้ชาวจังหวัดอุบลราชธานีได้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งมีความเชื่อทางพุทธคุณว่า  เป็นสัญลักษณ์แห่งการเยียวยารักษาและการสร้างปัญญาให้กับคน

พระพุทธชยันตีพระองค์ดำ นาลันทามีพุทธลักษณะที่งดงาม พระเกตุทรงบัวตูม ปางนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ชี้พระแม่ธรณีเป็นพยาน ตามที่คนไทยนิยมเรียกว่า “ปางมารวิชัย” แกะสลักจากหินแกรนิตสีดำ หน้าตักกว้าง  60 นิ้วฟุต สูงนับจากพระเพลาถึงยอดพระเกตุ 69 นิ้วฟุต เป็นพระพุทธรูปที่มีความสมบูรณ์ที่สุด พระนาสิกวิ่นและนิ้วพระหัตถ์บิ่นเล็กน้อย ซึ่งมีอายุ 1,000 กว่าปี สร้างเมื่อสมัยพระเจ้าเทวาปาล คือระหว่าง พ.ศ. 1353 – 1393 ตั้งอยู่ทางตะวันตกของมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลกที่ปรากฏมีอยู่จริง ตามบันทึกของพระถังซำจั๋ง พระจีนที่เคยเดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยสงฆ์นาลันทาถึง 14 ปี เป็นพระพุทธรูปองค์เดียวเท่านั้นที่เหลือจากการทำลายของคนศาสนาอื่น

โดยได้ประดิษฐานอยู่ ณ พลับพลาเรือนไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงฆ์ ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2556 นับว่าเป็นโอกาสอันเป็นสิริมงคลสูงสุดของชาวจังหวัดอุบลที่ได้มีโอกาสสักการบูชาพระพุทธชยันตีพระองค์ดำ นาลันทา

บรรณาธิการ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.sunpasit.go.th