เพ็ญพักตร์ ศรีทอง ปฏิรูปประเทศไทย

เพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานหอการค้าจ.อุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น ปฏิรูปประเทศไทย

ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

ขอบคุณภาพประกอบจาก Google