นพพร พันธุ์เพ็ง ปฏิรูปประเทศไทย

นพพร พันธุ์เพ็ง นักวิชาการและสื่อมวลชนอุบลราชธานี

แสดงความเห็น ปฏิรูปประเทศไทย

ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน