เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : ยกพวกดีกัน บ้านแดงโมเดล

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการเมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเว็ปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม  และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอประเด็นจากประชาชนทั่วไปผ่านโทรศัพท์หมายเลข 087-378695

สำหรับประเด็น “ยกพวกดีกัน บ้านแดงโมเดลเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอ เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หาทางแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนในพื้นที่บ้านแดง อ.ตระการพืชผลร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ เอกชน ผู้ปกครอง และครู

โดยบันทึกเทปรายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา09.30 – 12.00น. ที่วัดสมประสงค์วนาราม ต.บ้านแดง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

 

We cannot display this gallery