ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กอนกวย…..ส่วยไม่ลืมชาติ

สุรสีห์ ผู้กำกับดังลงพื้นที่ศรีสะเกษเตรียมลุยหนังสั้นกวยเรื่องแรกของโลก
วันที่18 เมษายน 54 นายสุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำกับชื่อดังลงพื้นที่พร้อมทีมงานจากสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อคัดตัวนักแสดงและดูสถานที่ถ่ายทำหนังสั้นชาวชาติพันธุ์กวยเรื่องแรกของโลกที่บ้านซำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
วานนี้(18 เมษายน 54) นายสุรสีห์ ผาธรรม ผู้กำกับชื่อดังลงพื้นที่พร้อมทีมงานจากสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อคัดตัวนักแสดงและดูสถานที่ถ่ายทำหนังสั้นชาวชาติพันธุ์กวยเรื่องแรกของโลกที่บ้านซำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

นายสุรสีห์ ผาธรรม ได้กล่าวในที่ประชุมของชาวบ้านว่าในการดำเนินการทำหนังสั้นเรื่องนี้เป็นความตั้งใจของชาวบ้านที่ตั้งใจจะถ่ายทอดประวัติความเป็นมาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวกวยซึ่งอาศัยความร่วมมือจากชาวบ้านในหมู่บ้านซำ มาร่วมเป็นนักแสดง ดำเนินการถ่ายทำ เป็นทีมงานทั้งผู้กำกับ ฝ่ายเสื้อผ้า แต่งหน้านักแสดง และฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้ชาวบ้านเป็นผู้เขียนบทและพัฒนาบทโดยมีตนเป็นที่ปรึกษา

ส่วนนางสาวคนึงนุช วงศ์เย็น ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาการสื่อสารสาธารณะอีสานล่างสร้างสุข กล่าวว่าโครงการจัดทำหนังสั้นชาวกวยเกิดขึ้นจากเวทีพูดคุยในหมู่ชาวบ้านที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วมจากพัฒนาการสื่อสารสาธารณะในหมู่บ้านเพื่อเป็นการเผยแพร่และปลูกฝังคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีของชาวกวยให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและขนบธรรมเนียบประเพณีของชาวกวยโดยโครงการนี้อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)และนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมืออุปกรณ์การถ่ายทำจากนิวเวฟเคเบิ้ลทีวี

ด้านนายวีระ สุดสังข์ ครูโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง กล่าวว่าชาติพันธุ์กวยเป็นชาติพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดมายาวนานและมีเอกลักษณ์ในเรื่องของภาษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญารวมไปถึงวัฒนธรรมของชนชาวกวย ดังนั้นตนจึงอยากให้หนังสั้นกวยเรื่องนี้สอดแทรกสิ่งต่างๆเหล่านี้ลงไปในบทเช่นการพูดภาษากวย การตั้งชื่อตัวละครเป็นภาษากวย

ทั้งนี้นายจักรทิพย์ มังคละ นักแสดงนำของหนังเรื่องนี้ กล่าวว่าตนดีใจที่ได้รับการไว้วางใจจากคนในหมู่บ้านที่เลือกตนมาเล่นเป็นพระเอกและถือว่าตนได้สืบสานตำนานของชนชาวกวยอีกด้วย

ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะไปคัดเลือกตัวนักแสดงและดูสถานที่ในการถ่ายทำแล้วยังเป็นการลงไปทำความเข้าใจให้กับชาวบ้านและแนะนำเทคนิคต่างๆในเรื่องของการแสดงแล้วยังเป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวกวยในหมู่บ้านซำที่จะได้เผยแพร่ตำนานผ่านหนังสั้น “กอนกวยส่วยไม่ลืมชาติ” ให้ชาวไทยได้ร่วมภาคภูมิใจอีกด้วย

ศุภชัย ไตรไทยธีระ นักศึกษาฝึกงานสื่อสร้างสุข รายงาน