จำนง จิตนิรัตน์ ปฏิรูปประเทศไทย

นายจำนง จิตนิรัตน์ เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง

แสดงความเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ทางช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน