กรมการบินพลเรือนเรียกหน่วยงานท้องถิ่นแจงห้ามจุดบั้งไฟใกล้สนามบิน

อุบลราชธานี – ปลัดคมนาคมประชุมชี้แจงหน่วยงาน อปท.แจ้งพิกัดการจุดบั้งไฟก่อน 7 วัน และต้องเป็นบั้งไฟความสูงไม่เกิน 5,000 ฟิต ทั้งไม่อนุญาตให้จุดบั้งไฟใกล้สนามบินโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อการเดินอากาศของเครื่องบินในเขตอีสาน ใต้

วันนี้ (7 พ.ค.) ที่ห้องประชุมฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ตำรวจ กรมการบินพลเรือน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย สัมมนารณรงค์ป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยานจากการจุดบั้ง ไฟในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.ยโสธร ซึ่งอยู่ในแนวการขึ้น-ลงของเครื่องบินรอบท่าอากาศยานอุบลราชธานี

พล.ต.อ.วิเชียรกล่าวว่า ประเพณีการจุดบั้งไฟหรืองานบุญบั้งไฟเป็นประเพณีของท้องถิ่นภาคตะวันออก เฉียงเหนือที่สืบทอดกันนานตามความเชื่อ เพื่อขอฝนให้ตกตามฤดูกาล โดยมีกำหนดจัดงานในเดือน 6 หรือเดือน 7 ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา แต่เนื่องจากปัจจุบันพฤติกรรมการจุดบั้งไฟผิดเพี้ยนไปจากประเพณีท้องถิ่น ดั่งเดิม เช่น มีการจุดบั้งไฟนอกเทศกาล มีการจัดแข่งขันการจุดบั้งไฟ ล้วนแต่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายต่ออากาศยาน รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเมื่อบั้งไฟขนาดใหญ่ตกใส่

พล.ต.อ.วิเชียรกล่าวถึงแนวทางการป้องกันอันตรายต่ออากาศยานจากการจุด บั้งไฟว่า กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น – ลงของเครื่องบินรอบสนามบินห้ามมีการจุดบั้งไฟ โดยเด็ดขาด ส่วนพื้นที่อื่นที่อยู่ห่างออกไปขอให้ส่งข้อมูลการจุดบั้งไฟให้ศูนย์วิทยุ ควบคุมการบินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

ทั้งนี้ เพื่อออกประกาศเตือนนักบินให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง และห้ามจุดบั้งไฟที่มีการบรรจุดินปืนให้บั้งไฟขึ้นสูงเกิน 5,000 ฟิต เพื่อให้การสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟไม่เกิดผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินของ ประชาชน และความปลอดภัยในการเดินอากาศของอากาศยานด้วย

 

ข่าว , ภาพ : ASTV