สันนิบาตประชาชนอุบลฯ แถลงการณ์หนุนศาล รธน. จี้เสื้อแดงเลิกก้าวร้าวศาล

อุบลราชธานี – กลุ่มมวลชนในนาม “สันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” อุบลราชธานี ออกแถลงการณ์สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบนักการเมือง เพราะอำนาจได้มาจากประชาชนในการทำประชามติ จี้เสื้อแดงยุติข่มขู่คุกคามศาลเพราะก้าวล่วงสิทธิการชุมนุมโดยสงบและ ปราศจากอาวุธตามที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้แล้ว

เมื่อเช้าวันนี้ (7 พ.ค.) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวแทนประชาชนในนามสันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 50 คน นำโดยนางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ได้รวมตัวอ่านแถลงการณ์คัดค้านกรณีมีกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมคุกคามแทรกแซงไม่ ยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ โดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายการเมือง ซึ่งกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ต้องการล้มอำนาจศาลและองค์กรอิสระที่ใช้ตรวจสอบ ถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายการเมือง

กลุ่มประชาชนสันนิบาตประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่า การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคมเนื่องจากอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ได้มาจากความเห็นชอบของประชาชนจากการทำประชามติทั่วประเทศก่อนมีการประกาศ ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

จึงขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวยุติพฤติกรรมคุกคามศาลรัฐธรรนูญ โดยทันที เพราะได้ก้าวล่วงไปถึงอำนาจศาลซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการใช้สิทธิตามบท บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา 63 ที่ให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเพราะผู้ชุมนุม มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามจากการกล่าวให้สัมภาษณ์ระหว่างชุมนุมหลายครั้ง

ขณะเดียวกัน ทางกลุ่มฯ ขอให้กำลังใจศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมาจากประชาชนไม่เกรงกลัว ต่อการคุกคามของคนส่วนน้อย เพราะประชาชนส่วนใหญ่จะคอยให้การสนับสนุนการทำงานของศาลอย่างเต็มที่

ภายหลังอ่านแถลงการณ์ นางทัศนีย์ได้มอบเอกสารให้กับนายเกรียงเดช วัฒนวงษ์สิงห์ ปลัดจังหวัด ส่งต่อไปยังรัฐบาลให้รับทราบความเห็นของกลุ่มมวลชนดังกล่าวก่อนพากันสลายตัว ไปอย่างสงบในวันเดียวกัน

ข่าว , ภาพ :  ASTV