ปลัดคมนาคมหวั่นบั้งไฟชนเครื่องบินวอนบอกก่อนล่วงหน้าอย่าทำบั้งไฟใหญ่

กระทรวงคมนาคมสัมมนาป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงต่ออากาศยานจากการจุดบั้งไฟ

( 7 พ.ค. 56 ) ที่ห้องประชุมฟองจันทร์ ชั้น 4 ตึกเพรสซิเด้นท์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออากาศยาน จากการจุดบั้งไฟ โดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออากาศยานจากการจุดบั้งไฟ ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างและสื่อมวลชน จำนวน 150 คน เข้าร่วมสัมมนา

พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี กล่าวว่า ประเพณีการจุดบั้งไฟ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่สืบทอดกันมายาวนาน แต่เนื่องจากปัจจุบันการจุดบั้งไฟผิดเพี้ยนไปจากดั้งเดิม เช่น มีการจุดนอกเทศกาล มีการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่ออากาศยาน รวมถึงชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงคมนาคมได้รับรายงานจากนักบินว่า พบเห็นบั้งไฟขณะทำการบินโดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า ในระดับสูงถึง 10,000 ฟิต หรือ 3,000 เมตร อยู่ในระดับเพดานบินที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่ออากาศยาน จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งข้อมูลก่อนการจุดบั้งไฟ เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนนักบิน ให้ทราบ ระหว่างปี พ.ศ.2553 – 2555 พื้นที่จังหวัดที่มีสถิติการออกประกาศแจ้งเตือนนักบินกรณีการจุดบั้งไฟมากที่สุดคือ อุบลราชธานี รองลงมา ร้อยเอ็ด อุดรธานี ขอนแก่น และบุรีรัมย์
สำหรับการกำหนดแนวทางและมาตรการเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่ออากาศยานจากการจุดบั้งไฟนั้น กระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ให้งดการจุดบั้งไฟในพื้นที่เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และพื้นที่เสี่ยงตามแนวขึ้น-ลง ของเครื่องบินบริเวณโดยรอบสนามบิน ส่วนพื้นที่อื่นขอให้ส่งข้อมูลการจุดบั้งไฟให้ศูนย์ควบคุมการบินในพื้นที่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อออกประกาศแจ้งเตือนนักบินโดยด่วน ตลอดจนขอให้งดจุดบั้งไฟที่มีขนาดใหญ่ความสูงเกินกว่า 5,000ฟิต ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟไม่เกิดผลกระทบด้านลบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงความปลอดภัยของอากาศยานและภาพลักษณ์ของประเทศต่อไป

ภาพ ,ข่าว : กรกช ภูมี สวท.อุบล