ม.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยกล้วยไม้ทนร้อนออกดอกตลอดปี

 ม.อุบลฯ ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยกล้วยไม้ทนร้อนออกดอกตลอดปี

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประสบความสำเร็จในการทำวิจัยพันธ์กล้วยไม้พันธ์แดงอุบลฯ ผสมกับฟาแลนอปซิส ได้คุณสมบัติโดดเด่นสามารถปลูกได้ในพื้นที่สภาพอากาศร้อน ออกดอกตลอดทั้งปีและให้ดอกอายุบานนานถึง ๒ เดือน

ผู้ช่วยศาตราจายร์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยถึงความสำเร็จในการทำวิจัยพันธุ์กล้วยไม้กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ผสมกับกล้วยไม้พันธ์พื้นเมือง พันธ์แดงอุบลฯโดยทำการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนพลาเซนตาและไข่อ่อน ภายในรังไข่ของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘เวดดิ้ง โพรมีเนด’ ในสภาพปลอดเชื้อและควบคุมสภาวะแวดล้อม ทำให้มีคุณลักษณะพิเศษ คือ สามารถปลูกเลี้ยงเจริญเติบโตเร็วและออกดอกได้ตลอดทั้งปีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง

เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงเป็นกล้วยไม้พันธุ์หนึ่งที่จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถปลูกเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘วาริน วาริน’ เป็นกล้วยไม้ลำต้นเดี่ยวที่มีการเจริญเติบโตทางยอด ลำต้นสั้น ใบมีขนาด ๓-๔ นิ้ว ดอกมีสีม่วง ขนาดกะทัดรัด ช่อดอกเรียงตัวแน่นเป็นระเบียบ ก้านช่อดอกตรง ส่วนที่มีดอกจะโค้งเล็กน้อย ความสูงต้นรวมช่อดอกประมาณ ๑๐-๑๒ นิ้ว

จึงมีความสมดุลของต้นและช่อดอกไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการค้ำยันก้านช่อดอกดังเช่นกล้วยไม้ฟาแลนอปซิสพันธุ์อื่นๆ การปลูกกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘วาริน วาริน’ ใช้สแฟกนัมมอสเป็นวัสดุปลูกจะทำให้อุ้มน้ำได้ดีและปริมาณน้ำเหมาะสมต่อระบบราก จึงสามารถให้น้ำทุกๆ ๓-๔ วัน เป็นการประหยัดแรงงานในการดูแลปลูกเลี้ยง มีความต้องการแสง ๓๐% เมื่อกล้วยไม้ออกดอก ดอกมีอายุการบานนานถึง ๒ เดือน ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘วาริน วาริน’ เหมาะสำหรับใช้ประดับตกแต่งภายในบ้านและที่ทำงาน เนื่องจากผู้ซื้อไม่ต้องดูแลรักษามาก สามารถอยู่ในสถานที่ที่มีแสงน้อยได้ และอายุการใช้งานนานถึง ๒เดือน

ผู้ช่วยศาตราจายร์ ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์  กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ คณะเกษตรศาสตร์ ได้ทูลเกล้าถวายของที่ระลึก กล้วยไม้ฟาแลนอปซิส ‘วาริน วาริน’ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาด้วย

ในส่วนของกล้วยไม้ฟาแลนอปซิส หรือที่มีชื่อว่า “วาริน วาริน” เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพื้นที่ตั้งในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ผู้วิจัยจึงนำชื่อ “วาริน” มาตั้งเป็นชื่อกล้วยไม้ ซึ่งนอกจากจะมีความไพเราะ และความหมายดี ยังเป็นการให้เกียรติต่อพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อีกทั้งเผยแพร่ชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน