สมัชชาคนจนวอนเห็นใจคนถูกทำลายทั้งชีวิตจากโครงการขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม

สัมภาษณ์ สมภาร คืนดี ผู้ประสานงานสมัชชาคนจนกรณ๊เขื่อนปากมูน เผยคนส่วนใหญ่มองสมัชชาคนจนเป็นพวกเรียกร้องไม่มีที่สิ้นสุด ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผ่านมา 24 ปี                13 นายกฯ 16 รัฐบาล 45 มติคณะรัฐมนตรี ชาวบ้านได้ค่าชดเชยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียบ้าน ที่ดิน อาชีพ จากการกระทำของภาครัฐ โดยชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม