พ่อเมืองอุบลเตรียมของบ 200 ล. สางปัญหาเขื่อนปากมูล ด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมบุกทำเนียบกดดันยิ่งลักษณ์

พ่อเมืองอุบลเตรียมของบ 200 ล. สางปัญหาเขื่อนปากมูล ด้านกลุ่มผู้ชุมนุมเตรียมบุกทำเนียบกดดันยิ่งลักษณ์

พ่อเมืองอุบลเตรียมของบประมาณกว่า 200 ล.เพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลอย่างยั่งยืน ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมได้ชุมนุมกดดันหน้าศาลากลาง พร้อมประกาศบุกทำเนียบ 6 พ.ค.นี้

เช้าวันนี้ ที่หน้าศาลากลางจังหวัด (ชั่วคราว) จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสมัชชาคนจนจากกรณีเขื่อนปากมูลกว่า 100 คน ได้ชุมนุมเพื่อให้เร่งแก้ไขปัญหา โดยนางสมปอง เวียงจันทร์ แกนนำสมัชชาคนจน เปิดเผยว่า ทางกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลจะเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 6 พ.ค.นี้ เนื่องจากหน่วยงานในจังหวัดไม่มีความสามารถที่จะแก้ไขได้ ซึ่งนับตั้งแต่เขื่อนปากมูลได้ก่อสร้างและเปิดใช้งานมาเป็นเวลากว่า 24 ปี ยังไม่เห็นการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมกับคนปากมูน ความทุกข์ยากนับวันจะรุนแรงขึ้น

ในส่วนของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนั้น ได้แต่งตั้งกรรมการและอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหา โดยในวันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา มีมติ คือ เห็นควรยกเลิกมติครม.เมื่อวันที่ 3 พ.ค.54 และมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูลทั้งหมด นอกจากนี้ยังยกเลิกคณะกรรมการ อนุกรรมการ คณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย และได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนายการขึ้นมาใหม่คณะหนึ่ง

จากนั้นวันที่ 22 พ.ค.2556 คณะกรรมการซึ่งมีนายเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกฯ เป็นประธานนั้น ได้มีมติเห็นชอบตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 25ม.ค. 56 และรับปากจะเร่งนำเรื่องเข้าสู่การประชุมของคณะรัฐมนตรี แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการใดๆ เลย ดังนั้นสมัชชาคนจนจะไม่รอคอยอีกต่อไป ซึ่งจะเดินทางไปชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลตั้งแต่ วันที่ 6 พ.ค.นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีรูปธรรมในการแก้ปัญหา

การชุมนุมในครั้งนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการอ่านแถลงการณ์สมัชชา กรณีเขื่อนปากมูลฉบับพิเศษ 13 นายก 16 รัฐบาล 45 มติ ครม.และได้มีการทุบไหปลาร้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมไม่สามารถหาปลามาทำปลาร้าได้อีกต่อไป ก่อนที่จะเดินทางไปที่สถานีรถไฟจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อขอให้ทางการรถไฟอำนายความสะดวกในการเดินทางในครั้งนี้

ขณะเดียวกันที่ห้องประชุมห้องสุบงกช 111 ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเขื่อน ปากมูลอย่างยั่งยืนโดยมีนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม โดยนายวันชัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เตรียมของบประมาณไปยังรัฐบาล จำนวนประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาอาชีพของประชาชนลุ่มน้ำมูลอย่างยั่งยืนในพื้น 3 อำเภอประกอบด้วย อ.พิบูลมังสาหาร อ.โขงเจียม และอ.สิรินธร  ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยและมีการเสนอแนวความคิดว่าควรจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นสหกรณ์เพื่อการบริการจัดการให้เป็นระบบและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจัดหาหน่วยงานที่เป็นกลางเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการเปิดปิดเขื่อน สาเหตุ ความแตกต่าง และความต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไรบ้างอีกด้วย

สัมภาษณ์ สมภาร คืนดี ผู้ประสานงานสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูน กรณีเดินทางเข้ากรุงเทพมหานคร

สมภาร  เผยคนส่วนใหญ่มองสมัชชาคนจนเป็นพวกเรียกร้องไม่มีที่สิ้นสุด ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ผ่านมา 24 ปี  13 นายกฯ 16 รัฐบาล 45 มติคณะรัฐมนตรี ชาวบ้านได้ค่าชดเชยเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียบ้าน ที่ดิน อาชีพ จากการกระทำของภาครัฐ โดยชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วม