สื่อสร้างสุขจัดใหญ่ ถก”รถโดยสารสาธารณะ คุณภาพเมืองอุบล ความฝันหรือความจริง”ศุกร์3เมษานี้ 17.30น.ศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมืองอุบลฯ

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเวทีและแสดงความคิดเห็นในการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ประเด็น “รถโดยสารสาธารณะ คุณภาพเมืองอุบล ความฝันหรือความจริง” ในวันศุกร์ที่3 เมษายน 2556 เวลา 17.30 – 19.30น. ที่บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมืองจ.อุบลราชธานี

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีดำเนินงานโครงการสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีเพื่อโครงการ สะพาน ภายใต้การสนับสนุนของ USAID มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชน และพลเมืองในกระบวนการทางการเมืองและนโยบายสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมการเรียน รู้ข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น ดำเนินงานในรูปแบบรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” โดยการบันทึกเทปจำนวน 35 เทป เพื่อออกอากาศทางโสภณเคเบิ้ลทีวี, วีเคเบิ้ลทีวี, สถานีวิทยุ CleanradioFM 92.5 MHz และ เวปไซต์ http://www.sangsook.net

โดย ประเด็น “รถโดยสารสาธารณะ คุณภาพเมืองอุบล ความฝันหรือความจริง” ถูกนำเสนอโดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางพัฒนารถบริการสาธารณะจังหวัดอุบลฯร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ นักวิชาการ และประชาชนทั่วไป

จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรายการในวันและเวลาข้างต้น