เร่งประชาสัมพันธ์ หากรรมการสรรหา ป.ป.จ.อุบลฯ

อุบลราชธานี – บรรยากาศการรับสมัครผู้แทนองค์กรเอกชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ป.ป.จ.ยังเงียบเหงา วันแรกมีเพียง 3 สมาคมยื่น เจ้าหน้าที่ชี้ต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น

วันนี้ (1 พ.ค.) ที่หอประชุมอำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครองค์กรเอกชน เข้าเป็นคณะกรรมการสรรหา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด (ป.ป.จ.) ปรากฏว่าวันที่ 2 ของการสมัคร บรรยากาศยังเงียบเหงา มีเพียงวันแรกที่มีองค์กรเอกชนมายื่นสมัครแล้ว 3 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมลูกเสือชาวบ้าน และสมาคมคนตาบอด 2 สมาคม

นายชาญชัย พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สาเหตุที่ยังไม่มีผู้สนใจอาจมาจากการเป็นกรรมการสรรหามีระยะเวลาสั้น ค่าตอบแทนมีเพียงเบี้ยประชุม ทำให้สมาคมและองค์กรไม่ให้ความสนใจสมัครเป็นกรรมการสรรหา ซึ่งถือเป็นหัวใจลำดับแรก ที่จะคัดหาคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปทำงานเป็น ป.ป.จ. ดังนั้นต้องเร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพิ่มเติมทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์ท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการเข้าเป็นกรรมการสรรหา โดยจะเปิดรับสมัคร ป.ป.จ. หลังจากได้คณะกรรมการสรรหาแล้ว

ข่าว , ภาพ : ASTV