ส่วนราชการมอบดอกไม้ให้กำลังใจพ่อเมืองอุบลฯ

ส่วนราชการมอบดอกไม้ให้กำลังใจพ่อเมืองอุบลฯ

อุบลราชธานี -หัวหน้าส่วนราชการอุบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหลายพื้นที่มอบดอกไม้ให้ กำลังใจพ่อเมืองอุบลฯ กรณีมีหน่วยงานหนึ่งออกมาโวยพ่อเมืองหลังถูกทักท้วงในการทำงานเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 เมษายนที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปทุม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินไปเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่มหาวิทยาลัยการจัดการและ เทคโนโลยีอีสเทิร์น อ.เมือง จ.อุบลฯ โดยก่อนการประชุมได้มีสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นอุบลราชธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโดยนายสายสิทธิ์ ไท้ทอง ปลัด อบต.ประธานชมรมปลัด อบต.จ.อุบลฯพร้อมด้วยข้าราชการจำนวนหนึ่ง มอบดอกไม้ให้กำลังใจสนับสนุนการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีโดย นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เรามีความคิดที่จะพัฒนาจังหวัดอุบลฯซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการบางคนตามไม่ทัน อาจจะเป็นมูลเหตุของความไม่พอใจ เพราะว่าผมเองเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาจุดประสงค์ในการทำงานมีเหตุผลเดียว คือต้องการที่จะพัฒนาจังหวัดอุบลฯให้มีความเจริญก้าวหน้า

ข่าว, วิดีโอ : 77nation

ภาพ : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4055180116119&set=a.1262047169541.29262.1780575492&type=1&theater