ชาติพันธุ์กวย ฝ่าสังคมทุนนิยม

งานวิจัยชาติพันธุ์ กวย ของ บ้านซำ บ้านตาตา อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ รุ่งวิชิต คำงาม ผู้ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.ศรีสะเกษ ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ หัวหน้านักวิจัยชาวบ้าน ปราณี ระงับภัย นักวิจัยชุมชน

ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน