สื่อเด็กปีแรกผลงานดีหมอนิรันดร์แนะสื่อเยาวชนคือปัจจุบันและอนาคต

หมอนิรันดร์แนะสื่อต้องคิดให้กว้าง หวังเยาวชนสืบต่อเป็นสื่อที่ดี กลุ่มสื่อใสวัยทีนส่งผลงานชิ้นโบว์แดงโชว์จบโครงการเด็กผลิตสื่อเข้าตาสื่อมวลชนที่ร่วมแนะส่งงานไปที่สื่อส่วนกลางได้ ด้านสืบสานภูมิปัญญาประเด็นน่าสนใจชี้ลองทำข่าวก่อนลงลึกเป็นสารคดี

 

 

เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค.2552 ที่ผ่านมา โครงการสื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรม  “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประเมินผลปีที่ 1” ที่ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  โดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คนและทีมที่ปรึกษาด้านสื่ออีก ได้แก่  นายสุรสีห์  ผาธรรม ,นายพงษ์สันต์  เตชะเสน , นายธงชัย  ลือไทสง เพื่อแนะนำการผลิตสื่อของเยาวชนและประเมินผลการทำกิจกรรมของโครงการฯในปีแรกนี้
นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) กล่าวบรรยายในหัวข้อ”เด็กกับการปฏิรูปสื่อ” ว่า สื่อสร้างสรรค์ ต้องบอกความจริง  ต้องวิเคราะห์เจาะลึก  ความจริงตรงนั้นต้องมาทำเรื่องประโยชน์สาธารณะ ถ้าทำสื่อเรื่องเด็ก เรื่องที่ดี  สิ่งแวดล้อมดี  มันจะบังคับตัวคุณเองว่าคุณต้องทำดีนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีความสำคัญเรื่องการปฏิรูปสื่อกับเด็กก็คือ เป็นทั้งปัจจุบันและอนาคต  อนาคตหมายความว่า ทั้งหมดจะมอบอยู่ที่ตัวเด็ก  ปัจจุบันก็คือ  จะทำสื่อที่ดี ชอบอะไรทำเรื่องนั้น มีความเป็นตัวตน อาจจะทำเรื่องใกล้ตัวเราไม่ต้องทำเรื่องยาก ต้องเกาะกลุ่มกัน ทำงานเป็นทีมจะประสบความสำเร็จ
นางสาวดวงเดือน  ใจตรง กลุ่มเยาวชนสืบสานภูมิปัญญา กล่าวว่า สิ่งที่จะทำของกลุ่มคือ การสืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง  ในการทำกิจกรรมครั้งนี้มีความพึงพอใจอยู่แต่ด้วยเหตุปัจจัยของระยะเวลา  ข้อจำกัดของกลุ่มเองด้วย ทำให้งานออกมาไม่ดีเท่าไหร่แต่คิดว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งเรื่องประสบการณ์  ความรู้ที่ได้นั้นดีเพียงพอแล้ว
นายศวกร  กลุ่มสื่อใสวัยทีน  กล่าวว่า  ความคาดหวังตั้งแต่แรกไม่ได้หวังอะไรตั้งคำถามว่าจะทำได้หรือเปล่า  จะทำถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าเพราะละครทีวีเรื่องหนึ่งต้องสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ แต่พอได้ลงมือทำละครหรือแม้แต่หนังสั้น เริ่มที่จะเรียนรู้ ได้คำแนะนำ คำติเตือน ก็ได้นำไปปรับสู่การวางแผน ซึ่งมีการพูดคุยกันในทีมงานมากขึ้น วางแผนกัน ช่วยกันดูผลงาน นำข้อบกพร่องที่ได้รับการแนะนำติชมมาปรับปรุงในครั้งนี้ การคาดหวังครั้งต่อไปอยากทำให้ดีกว่าเดิม
โครงการสื่อสร้างสรรค์สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะในการผลิตสื่อประเภทโทรทัศน์ออกมาในรูปแบบที่ตนเองถนัด จากการอบรมเชิงปฏิบัติการและกลับไปถ่ายทำเองในพื้นที่เป้าหมายของตนเอง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯได้แก่  กลุ่มสื่อใสวัยทีน ซึ่งเยาวชนในกลุ่มเป้าหมายสามารถทำกระบวนการตั้งแต่คิดเรื่องไปจนถึงการถ่ายทำและตัดต่อออกมาเป็นผลงานที่ต้องการได้  ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณหกเดือนเต็ม คือตั้งแต่พฤศจิกายน 2551- เมษายน 2552
ทั้งนี้สามมารถชมผลงานการผลิตสื่อโทรทัศน์ของเยาวชน และกิจกรรมในโครงการฯได้ที่เว็บไซด์www.sangsook.net