พ่อเมืองอุบลฯ นำคาราวานข้าวลุยถิ่นภูเก็ต ลั่นปี 2556 ไทยจะยึดบังลังก์ส่งออกข้าวคืน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ร่วมจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ Thai Hom Mali Rice Festival 2013 ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย.นี้ ที่ภูเก็ต เพื่อกระตุ้นการบริโภคข้าวหอมมะลิภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ด้านผู้ว่าฯ อุบลราชธานี คาดภายในปีนี้ไทยจะกลับมาครองแชมป์ยอดส่งออกข้าว

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิ Thai Hom Mali Rice Festival2013 โครงการพัฒนาการตลาดข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ) พาณิชย์จังหวัดศรีเกษ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตอีสต์ จังหวัดภูเก็ต ผู้แทนหน่วยงานราชกร ผู้ประกอบการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงานจำนวนมาก

นายวัทธิกร ใสงาม พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวถึงการจัดงานว่า ด้วยยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ กำหนดให้มีการส่งเสริมการผลิต การตลาดข้าวหอมมะลิ โดยการเพิ่มผลผลิต และผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวหอมมะลิ ซึ่งการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะส่งผลให้มีปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวสารหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมมะลิเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดที่สอดรับกับการผลิต เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจ และสร้างภาพลักษณ์ (Image) ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัด การรักษาตลาดเดิม และขยายตลาด หรือแสวงหาตลาด/ผู้รับซื้อข้าวหอมมะลิแหล่งใหม่ รวมไปถึงเพิ่มอำนาจต่อรองในตลาด ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกร

ปัจจุบัน ตลาดสำคัญของข้าวหอมมะลินั้นมีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดภายในประเทศนับว่าเป็นตลาดใหญ่ เนื่องจากผู้บริโภคกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการขยายตลาดข้าวหอมมะลิภายในประเทศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จึงได้จัดโครงการพัฒนาตลาดข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดขึ้น

ซึ่งในครั้งนี้ที่จังหวัดภูเก็ต เป็นการจัดงานแสดงตำนานประเพณีท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรม Thai Hom Mali Rice Festival 2013 ในระหว่างวันที่ 25-28 เมษายน 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ตอีสต์ จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม เช่น การจัดงานแสดงแสง สี เสียง (Light & Sound) ที่สื่อถึงตำนาน ประเพณีท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมข้าวหอมมะลิ การจัดนิทรรศการตำนานข้าวหอมมะลิ การจำหน่ายปลีกข้าวสารหอมมะลิ และผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ

อย่างไรก็ตาม เมื่อดำเนินการสำเร็จตามโครงการฯ จะส่งผลให้เกิดการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณภาพชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 2 กระตุ้นการบริโภคข้าวหอมมะลิภายในประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการขยายตลาดข้าวหอมมะลิภายในประเทศให้กว้างขึ้นอีกด้วย

ด้านนายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเสริมว่า จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ทราบว่า ปริมาณการส่งออกข้าวในปีการค้า 2555 ของประเทศไทยนั้น มีการค้าขายประมาณ 6.50 ล้านตัน เป็นอันดับที่ 3 ในการส่งออกข้าว รองลงมาจากอินเดีย และเวียดนาม โดยไทยได้เสียตำแหน่งการเป็นผู้ส่งออกในลำดับที่ 1 ไป แต่ในปี 2556 คาดว่า การส่งออกจะมีปริมาณ 8.00 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2555 จํานวน 1.50 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.08 ซึ่งจะมีผลให้ไทยกลับมาเป็นอันดับ 1 ในการส่งออกข้าวอีกครั้งหนึ่ง

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา ยังเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุดของประเทศ และสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันตลาดสำคัญของข้าวหอมมะลิมีอยู่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในปี 2555กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า มีมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิ 19,284 ล้านบาท ซึ่งภาครัฐก็ได้พยายามผลักดันช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยตลาดภายในประเทศนั้น ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญที่จะทำให้ตลาดข้าวหอมมะลิไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมตลาดข้าวหอมมะลิภายในประเทศ เป็นการสร้างภาพลักษณ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิให้เป็นที่รู้จักแพร่ หลาย และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคข้าวหอมมะลิภายในประเทศ” นายวันชัย กล่าว

ข่าว , ภาพ : ASTV