โครงการสะพานประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 พฤษภาคม

โครงการสะพานประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 ตำแหน่ง (Deputy Chief of Party และ Monitoring and Evaluation Manager)  หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมา

DAI- รับสมัครงาน