ฟรีดอม โซนอุบลฯ จัดเสวนา “อ่าน อุบล” 29 เมษานี้ ณ ห้องสมุดประชาชน

ประชาสัมพันธ์งานเสวนา

สำหรับผู้ที่รักการอ่าน ฟรีดอม โซน ศูนย์ดำเนินโครงการส่งเสริมบรรยากาศแบบประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดเสวนาในหัวข้อ “อ่าน อุบล” เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องวัฒนธรรมการอ่านในการเป็นเครื่องมือส่งเสริมบรรยากาศทางสังคมและการเมืองแบบประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในขณะที่กำลังมีการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน เมืองอื่นๆของประเทศไทย สามารถได้รับการส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการอ่านได้บ้างหรือไม่? พลังของหนังสือกับบทบาทของคนรุ่นใหม่ ในปัจจุบันจะพัฒนาต่อไปได้อย่างไร เพื่อให้นำไปสู่สังคมไทยที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น? และร้านหนังสือทางเลือก ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่นิยมในมิติการเรียนรู้ของสังคมไทยมากน้อยเพียงใด? ทั้งหมดเหล่านี้ มาร่วมคุยร่วมฟังกันได้ในงานเสวนา อ่าน อุบล จัดโดย ฟรีดอม โซน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน นี้ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุดประชาชน โดยผู้เข้าร่วมพูดคุย ได้แก่

คุณมาโนช พรหมสิงห์ นักเขียนคนอุบลฯ พร้อมเปิดตัวนวนิยายเล่มแรก “สายรุ้งกลางซากผุกร่อน”

– นักอ่าน รศ.ดร. ไชยันต์ รัชชกูล คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– และ คุณวิทยากร โสวัตร เจ้าของร้านหนังสือทางเลือก ฟิลาเดลเฟีย และนักเขียนคนอุบลฯ