ร้องนายกฯหญิงคนใหม่ ระงับสร้างถนนบ่อบำบัดน้ำเสีย

ร้องนายกฯหญิงคนใหม่ ระงับสร้างถนนบ่อบำบัดน้ำเสีย

ชาวบ้านชุมชนบ่อบำบัดน้ำเสียยื่นหนังสือ เรียกร้องให้นากยกฯนครอุบลฯ ระงับโครงการสร้างถนน ค.ส.ล.ชี้โครงการนักการเมืองดังรังแกประชาชน

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 22 เม.ย.56 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีกลุ่มชาวบ้านซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คันบ่อบำบัดน้ำเสียเชื่อมคลองบูรพา เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ระงับโครงการต่อนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี แต่เนื่องจากเพิ่งมีการเลือกตั้งผ่านไปและนายกฯ คนใหม่ยังไม่เข้ารับตำแหน่ง จึงมีเพียงนายชัยยุทธ โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวแทน

น.ส.บุญญารัตน์ สงเขาใหญ่ ผู้ได้รับความเดือดร้อนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับบ้านของตัวเองที่ได้รับผลกระทบตั้งอยู่บ้านเลขที่ 71/1 ถ.บูรพานอก ต.ในเมือง อ.เมือง ซึ่งได้จากการซื้อจากนายกลม หวังชม ตั้งแต่ปี 2549 แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ เหตุผลที่มาร้องเรียนเพราะขณะนี้ผู้รับเหมาได้เข้าไปดำเนินโครงการก่อสร้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับหนังสือหรือติดป้ายประกาศรายละเอียดที่ชัดเจนของโครงการ มีเพียงบอกกล่าวด้วยวาจา ตนเองเห็นว่า ผู้รับเหมาทำงานข้ามขั้นตอนโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีการสอบถามหรือการทำประชาพิจารณ์เพื่อของความคิดเห็นของชุมชน แต่ผู้รับเหมายังเข้ามาดำเนินโครงการ ซึ่งบ้านของตนเองได้รับความเสียหายเมื่อถูกรถแบ็คโฮขุดดินตัดท่อน้ำประปาขาดเสียหาย ทำให้ไม่มีน้ำประปาใช้ นอกจากนั้นผู้รับเหมายังได้พัง รื้อ รั้วบ้านอีกด้วย เพราะหากดำเนินโครงการต่อไป จะต้องรื้อบ้านออกทั้งหลังเนื่องจากบ้านตั้งอยู่บนเส้นทางที่ถนนจะตัดผ่าน
ทั้งนี้ตนเองยินดีที่จะย้ายออก แต่ขอชะลอไปก่อนเพราะ ไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ทันเวลา เนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ

ขณะที่นางนงเยาว์ สายงาม ชาวบ้านอีกคนได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่ดินตนเองได้รับความเสียหายเมือโครงการตัดถนนรุกล้ำเข้าไปในที่ของตนเอง ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอเอกสารสิทธิ์ ตนเองคิดว่าการกระทำดังกล่าวเกิดความไม่เป็นธรรมต่อประชาชน เพราะนักการเมืองใช้อำนาจรังแกประชาชน ซึ่งควรจะมีทางออกที่ดีร่วมกันเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกัน เมื่อเทียบกับชาวต่างชาติที่อพยพมาอยู่ในแผ่นดินไทย ทางภาครัฐยังให้ความช่วยเหลือถึงกระทั่งสร้างที่พักให้ ทางเทศบาลควรมีหนังสือชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบรายละเอียด แต่ที่ผ่านมามักใช้อำนาจตามอำเภอใจของตนเอง ทั้งนี้ตนเองไม่ได้ขัดขวางต่อความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ยินดีจะให้ความร่วมมือทุกอย่าง

ด้านนายประสิทธิ์ สิทธิคุณ วิศวกรโยธาระดับ 5 กองช่างเทศบาลนครอุบลฯ ผู้ควบคุมโครงการดังกล่าว เปิดเผยว่า โครงการนี้ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วยโครงการเสริมคันบ่อบำบัดน้ำเสียพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ยาว 450 เมตร และโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.คันบ่อบำบัดน้ำเสีย งบประมาณโครงการละประมาณ 9 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.56 ระยะเวลาโครการ 180 วัน ผู้รับเหมาคือ หจก.คูณดีเอ็นเตอร์ไพร หากไม่แล้วเสร็จภายในเวลากำหนดผู้รับเหมาต้องถูกปรับวันละ 24,967 บาท ซึ่งนายชัยยุทธ โยธามาตย์ รองปลัดเทศบาลนครอุบลฯ ได้สั่งการให้วิศวกรผู้ควบคุมให้นำป้ายรายละเอียดของโครงการไปติดให้ชาวบ้านให้รับทราบร่วมกัน ส่วนรายละเอียดตามข้อเรียกร้องขอชาวบ้านที่ต้องการให้ระงับโครงการนั้น ตนเองจะนำเรื่องดังกล่าวให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตามจากการสอบถามประชาชนเพิ่มเติมในระแวกดังกล่าวพบว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากผู้บริหารเทศบาลนครคนเก่า ซึ่งเป็นภรรยาของนักการเมืองชื่อดัง และมีที่ดินติดกับประชาชน ซึ่งที่ดินละแวกนั้นไม่มีเอกสารสิทธิ์