หมู่บ้านปลอดเหล้าที่อีสาน

หมู่บ้านปลอดเหล้า ที่จ.สุรินทร์ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร

ออกอากาศ ทางรายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

 

 

 

 

นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาคมงดเหล้าภาคอีสาน

 

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 

นายวิรัตน์ สุขกุล จ.อำนาจเจริญ

 

นส.มนัชยา กองธรรม จ.ยโสธร