ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ: สืบสานประเพณีสงกรานต์๒๕๕๖

ตุ้มโฮมน้องพี่ สามัคคี ม.อุบลฯ: สืบสานประเพณีสงกรานต์๒๕๕๖

รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป ในโอกาสจัดโครงการ ตุ้มโฮมน้องพี่สามัคคี ม.อุบลฯ : สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ณ สนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)

จากนั้น รองศาสตราจารย์ธีระพล  บันสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารชุมชนสัมพันธ์ นำบุคลากรร่วมขบวนแห่รถบุปผาชาติและแห่องค์พระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง โดยผ่านเส้นทางคณะหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยซึ่งมีบุคลากรเข้าร่วมขบวนแห่และจัดซุ้มรอสรงน้ำพระตลอดเส้นทาง ในช่วงบ่าย อธิการบดี นำผู้ริหาร บุคลากรร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้สูงอายุ ซึ่งตัวแทนจากชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ร่วมสนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ และการประกวดนางสงกรานต์ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และชุ่มฉ่ำใจ