เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : สภาเครือข่ายพลเมืองอุบลราชธานี รวมพลัง สร้างบ้านแปงเมือง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการ เมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม

“สภาเครือข่ายพลเมืองอุบลราชธานี รวมพลัง สร้างบ้านแปงเมือง” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอ เพื่อร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหาทางพัฒนาจังหวัดอุบลฯร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง

บันทึกเทปรายการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00น. ห้องโกเมน ชั้น 3 ตึกบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

 

[nggallery id=187]