รจนายันไร้สุราในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ผอ.สมานยันผิด กม.

รจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุบลราชธานี ยืนยันว่าไม่มีการขายสุราที่เทศกาลอาหารไทยอินโดจีน ในงานเทศกาลสงกรานต์ ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

หลังมีผู้ร้องเรียนและถ่ายภาพมาให้เห็น

ออกอากาศ รายการบอกข่าวเล่าแจ้งสุดสัปดาห์ ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

 

ขณะที่ นายสมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยืนยันห้ามขายเหล้าในสวนสาธารณะมีความผิดชัดเจน ให้ส่งภาพถ่ายมา