VTR เหลียวหลังแลหน้า แห่เทียนพรรษาเมืองอุบลฯ

VTR นำรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 7 ประเด็น “เหลียวหลัง แลหน้าแห่เทียนพรรษาเมืองอุบล”