เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : หนองกินเพล ธรณีนี่นี้ใครครอง

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการ เมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม

“หนองกินเพล ธรณีนี่นี้ใครครอง” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอผ่านรายการ เพื่อให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่ดินตำบลบุ่งหวาย – หนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับท้องถิ่นและนโยบาย ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

บันทึกเทปรายการ  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา 09.30-11.00 น. ณ ศาลากลางบ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชาราบ จ.อุบลราชธานี

 

We cannot display this gallery