สงสัยโครงการป้องกันน้ำท่วมทุ่งศรีเมือง

นางรจนา กัลป์ตินันท์ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ชี้แจงข้อสงสัยโครงการป้องกันน้ำท่วมทุ่งศรีเมือง เอาท่อระบายน้ำเก่าขนาดเล็กออก
ใส่ท่อขนาดใหญ่จะได้ระบายน้ำทันบริเวณถนนรอบทุ่งศรีเมือง

ขอบคุณภาพประกอบจาก Google