อบรมนักข่าวประกันสุขภาพ สปสช.

วันที่1 – 2 เมษายน 2556 เวลา 08.00 – 16.00น. สปสช.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์ภาคประชาชนโดยสื่อสร้างสุขฯ ได้สอนหลักสูตรอบรมนักข่าวหลักประกันสุขภาพ ที่โรงแรมลายทอง
We cannot display this gallery