จังหวัดอุบลฯเดินหน้าตรวจฉี่นักเรียนทั้งจังหวัดป้องปรามยาเสพติด

รายการผู้ว่าฯพบประชาชน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2556 และก็ผู้ฟังทางรายการวิทยุ เอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิตร์ เอเอ็ม 1,300 กิโลเฮิตร์ และวิยุชุมชนในเครือข่าย เอฟเอ็ม 103.5 เมกกะเฮิตร์ ร่วมด้วยช่วยกันกับอุบลราชธานีและสื่อสร้างสุขนะครับ วันนี้ตัวผมเองจะขอเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดกับอุบลราชธานี และเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วที่มีการปฏิบัติภารกิจในนามของจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบข่าวกัน

เป็นความน่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลาประมาณ 09.00 น. จังหวัดอุบลราชธานีนั้นจะได้มีการต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นตัวแทนพระองค์ได้พระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของเรานะครับ ในการเสด็จครั้งนี้นะครับทางจังหวัดก็ต้องจัดถวายการต้อนรับถวายการอารักขาความปลอดภัย และเป็นเกียรติอย่างสูงกับชาวอุบลราชธานีที่พระองค์เป็นตัวแทนพระองค์เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษามหาวิทยาลับอุบลราชธานีของเรานะครับ ก็อยากเรียนเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยในวันดังกล่าวนะครับ

เรื่องต่อไปเป็นเรื่องวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ก็ได้เสด็จไปที่โรงเรียนดงประดิษฐ์วิทยา อำเภอน้ำยืนนะครับ จังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นได้ประเสร็จงาน พอสว.ของเรานะครับ ในวันนั้นก็มีการตรวจคนที่มาเข้ารับการรักษาพยาบาลนะครับ ตลอดจนมีประชาชนมาเข้าเฝ้าประมาณ 4 พันคน ที่โรงเรียนดงประดิษฐ์วิทยาคม และพระองค์ท่านนั้นก็ยังได้รับคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ 8 รายด้วยกันนะครับ บางรายนั้นเป็นโรคหัวใจตั้งแต่เด็ก มูลค่าในการเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่พระองค์ท่านบอกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนั้นเป็นมูลค่าเกือบถึงจำนวนเกือบ 1 ล้านบาท อีกคนไข้หนึ่งก็เป็นหัวเข่าใหญ่โต เนื่องจากเป็นมะเร็งในหัวเข่าเดินไท้ค่อยได้พระองค์ท่านก็รับไว้ในพระราชนุเคราะห์อีกเช่นกัน ผมได้มีโอกาสนั่งใกล้ชิดกับพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ท่านประทานสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจากส่วนกลางว่า มูลนิธิ พอสว. นั้น เป็นมูลนิธิที่สมเด็จย่าก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนยากไร้ในถิ่นทุกรกันดาน จังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นเป็นจังหวัดที่ 17 ในการก่อตั้งมูลนิธิ พอสว. ของจังหวัดอุบลราชธานีของเรา จริงๆในจังหวัดภาคอีสานของเรานั้นทุกจังหวัดนั้นมีมูลนิธิ พอสว. อยู่แล้วนะครับ ภาคกลางนั้นมีหลายจังหวัดที่ไม่ได้เป็น ภาคอีสานของเรานั้นมีจังหวัด 20 จังหวัดเป็นหมดแล้ว ในคนไข้ที่พระองค์รับไปนั้นจะใช้เงินของมูลนิธิของ พอสว. ในการที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราคาดไม่ถึงที่พระองค์ได้แถลงกับผู้สื่อข่าวไปนั้นนะครับ เป็นเรื่องในกรณีค่าใช้จ่ายคนไข้ที่ไปพักรักษาตัวที่กรุงเทพฯ ในมูลนิธิ พอสว.ไม่ได้ระบุอันนี้ไว้ ท่านจึงต้องใช้เงินดังกล่าวในมูลนิธิฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ครับ เห็นไหมว่าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นั้นท่านได้ใช้เงินในมูลนิธิถึง 2 มูลนิธิด้วยกัน มูลนิธิแรกมูลนิธิ พอสว.ในการรักษาผู้ป่วยในการผ่าตัดและการรักษาทั้งหมดจะเก็บจากมูลนิธิ พอสว. ส่วนค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันหรือค่าใช้จ่ายจุนเจือครอบครัวที่ผู้ป่วยนั้นต้องใช้เงินจากมูลนิธิฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เห็นไหมครับว่าวันนั้นจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในการที่นำเงินเข้าทูลเกล้าถวายเข้ามูลนิธิ พอสว.เป็นจำนวนถึง 2 ล้าน 2 แสนบาท ในงานดังกล่าวนั้นต้องกล่าวตรงๆนะครับว่าได้รับการชมเชยจากราชองค์รักษ์ว่าจังหวัดของเรานั้นได้มีการต้อนรับพระองค์ท่านได้อย่างสมเกียรติ สถานที่ต้อนรับนั้นเป็นไปอย่างสง่า มีประชาชนมาต้อนรับอย่างล้นหลาม นอกจากนั้นแล้วการบริจาคของเรานั้นที่เข้าทางด้านมูลนิธิ พอสว. เป็นจำนวนสูงสุดถึง 2 ล้านกว่าดังที่กล่าวมาข้างต้น ตอนที่พระองค์ท่านมาเสด็จประทับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราที่เขื่อนสิรินธร พระองค์ประทับอยู่นั้นพระองค์ได้เสด็จไปที่จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ ตลอดจนจังหวัดมุกดาหารต่างๆ ทั้งนี้นะครับที่พระองค์เสด็จไปที่ต่างๆก็เกี่ยวเนื่องกับมูลนิธิ พอสว.ทั้งสิ้น ท่านได้มีความห่วงใยต่อพสกนิกรของท่าน พระองค์ได้ตรากตรำวรกาย ท่านมาติดตามผลงาของมูลนิธิ พอสวในการรักษาคนไข้คนป่วยนะครับ โดยเฉพาะในอีสานของเรานะครับ อันนี้สร้างความปลื้มปิติและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างจริงๆ แก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงที่พระองค์ได้เสด็จไป

เรื่องต่อมานะครับที่ผมอยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นนะครับ คือ เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมานั้น กระทรวงมหาดไทยนั้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้เลือกจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยให้มีการสวนสนามวัน อปพร. เมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา ทุกๆ ครั้งที่จัดงานวัน อปพร.นั้นมักจัดที่กรุงเทพมหานคร ในการจัดงานดังกล่าวนั้นก็เป็นการจัดงานตรงกับวัน อปพร.วันที่ 22 เหมือนทุกปีที่ผ่านมา ปีนี้คนที่ไปร่วมงานทุกปีที่ผ่านมานั้นก็มีการพูดกันหลายๆ ครั้งว่า น่าจะไปจัดตามจังหวัดต่างๆ ที่จริงจังหวัดอุบลราชธานีนั้นไม่ได้เป็นเป้าหมายในการจัด เป้าหมายในการจัดนั้นคือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฏธานี เป็นต้น แต่เนื่องจากจังหวัดต่างๆ นั้น พอใกล้วันในการจัดงานแล้วทุกจังหวัดมีปัญหาภารกิจ ดังนั้นเขาจึงได้สอบถามหัวหน้าหรือตัวแทน อปพร. ของจังหวัดอุบลราชธานีว่ามีความพร้อมหรือไม่ ตัวแทนของจังหวัดก็บอกว่าพร้อม ดังนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจึงได้ส่งรองอธิบดีกรมป้องกัน ท่านมาติดต่อกับทางจังหวัดอุบลราชธานีได้มานั่งคุยกับผมเอง เพราะว่าเป็นการดีในการที่จะจัดสวนสนามวัน อปพร.ที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่มลฑลทหารบกที่ 22 นะครับก็เป็นการเชิญชวนประชาชนจากที่ต่างๆ นั้นจากทั่วประเทศไทยมารวมตัวกันที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรา มีอปพร.จากทั่วประเทศไทยมาถึง 7 พันคนมาสวนสนาม แต่ต้องขอบคุณหน่วยงานที่โดยเฉพาะมลฑลทหารบกที่ 22 นั้น ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ให้โอกาสในการใช้สถานที่สวนสนาม ตลอดจนที่พักต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการฝึกซ้อมให้ อปพร.ของเรานั้นได้สวนสนามได้ถูกต้องตามแบบของทหาร ผมว่าเป็นการดีนะครับที่ให้อปพร.ของเราได้มีระเบียบวินัยเป็นอย่างดียิ่ง ในงานดังกล่าวนะครับต้องกราบเรียนว่ามี ฯพณฯ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้น ท่านได้มาแทนท่านนายกรัฐมนตรี เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นั้นท่านติดภารกิจไปราชการที่ประเทศนิวซีแลนซ์ถึงได้มอบให้ ฯพณฯ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านจาณุพงษ์ เรืองสุวรรณนั้น ท่านมาเป็นตัวแทนของนายกยิ่งลักษณ์นะครับ ในวันดังกล่าวนั้นจะเห็นว่าจะมีอดีตดาราหนังหลายๆ ท่านมาร่วมงานด้วย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยได้มีการเชิญเหล่านักแสดงต่างๆ นั้น มาเป็นสมาชิก อปพร.ด้วย เห็นไหมครับว่าเดี่ยวนี้คนไทยมีจิตอาสามากยิ่งขึ้น เหล่านักร้องนักแสดงต่างๆ นั้นก็มาเป็นสมาชิก อปพร.ด้วยอีกด้วย อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยเฉพาะ ฯพณฯ ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่านมาเป็นประธานในวันดังกล่าว ทำให้การสวนสนามในวันอปพร.นั้นเป็นไปอย่างคึกคัก และสร้างความภาคภูมิใจและสร้างความดีใจให้แก่สมาชิก อปพร. เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสมาชิก อปพร.จังหวัดอุบลนั้นได้รับการยกย่องชมเชยว่าเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี อันนี้ผมในนามจังหวัดอุบลราชธานี โดยเฉพาะผมเองนั้น ต้องขอบคุณสามชิก อปพร.ทุกท่านของจังอุบลราชธานีที่ท่านได้มีการร่วมมือร่วมใจในการสวนสนาม นอกจากนี้ท่านได้สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอุบลราชธานีของเราได้เป็นอย่างดียิ่งด้วย

ผมอยากจะกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่า เมื่อวันที่ 23ที่ผ่านนั้นจังหวัดอุบลราชธานีของเรานั้นได้มีการจับผู้ค้ายาบ้ารายใหญ่รายหนึ่งนะครับ จำนวนประมาณ ยาบ้า 21,000 เม็ด และมียาไอซ์อีกประมาณ 11 กิโลกรัม มูลค่าในการจับกุมครั้งนี้นั้น 91ล้านบาทเป็นรายลอตใหญ่จริงๆนะครับ ได้สอบถามได้สอบถามกับผู้ต้องหาทั้ง 4 คนนั้นเคยกระทำไปแล้วหนึ่งครั้ง ครั้งแรกนั้นได้ไปหนึ่งกระสอบ หนึ่งกระสอบก็ประมาณ 1 แสนเม็ด ครั้งนี้ก็สองกระสอบด้วยกันเพราะมัน 21,000 เม็ดนะครับ เป็นคนที่ไหนครับ? คนแรกนั้นเป็นคนจังหวัดอำนาจเจริญ คนที่สองเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีของเรา และก็อีกคนหนึ่งเป็นคนจังหวัดนครนายก ในเช้าวันที่ 24เหมือนกัน ตำรวจชุดนี้ได้จับกุมผู้ค้ายาบ้าเหมือนกันจำนวน 9,500 เม็ด ยาไอซ์ประมาณ 50กรัม เป็นผู้หญิงสองคน คนหนึ่งเป็นคนเขมราษ อีกคนเป็นสาวลาวมาจากแขวงสาละวัน 2คนนี้มาอย่างประหลาดอย่างหนึ่งคือ ตะกร้าปิดพลาสติกมีการปิดก้นไว้ 2 ชั้นและเอายาบ้าซุกไว้ข้างใน เดี่ยวนี้การค้าขายยานำยาบ้าเข้ามาในประเทศนั้นได้ทำเป็นขบวนหลากหลายรูปแบบด้วยกัน กลุ่มสี่คนแรกนั้นมาเป็นสังเกตได้ชัดเจนเลยว่าจะนำหน้าด้วยรถปิกอัพ 1 คัน นำยาบ้ามา คันที่ 2เป็นรถ CRV สีขาวนะครับ ขับตามหลังมาพอเห็นจุดตรวจของเราก็รีบกลับรถจุดตรวจของเราเพื่อจะหนีทางกองกำลังสุระนารีเห็นดังกล่าวจึงขับรถชนรถCRVคันดังกล่าวนั้นพลิกคว่ำอยู่ข้างทางไปจึงสมารถจับกุมได้ อันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับ กองกำลังสุระนารีนะครับ ทางผู้บังคับการตำตรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และก็ฝ่ายปกครองโดยเฉพาะฝ่ายอำเภอเขมราฐ ต้องขอบคุณทุกๆ หน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามในการจับกุมยาเสพติดได้เป็นอย่างดี

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่า ผมได้มีโอกาสไปที่โรงเรียนเบญจมฯ นะครับเพื่อไปชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียนที่จั่วสาม ศาลาเรียนในครั้งนี้ อยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดอุบลราชธานีให้ทราบว่าอีกครั้งหนึ่ง การตรวจปัสสาวะนักเรียนทั้งจังหวัดนั้นมันเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนของเรา มีกลุ่มค้ายาบ้านั้น คงต้องกราบเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเป็นกลุ่มเยาวชนคือเป้าหมายใหญ่ของเรา การตรวจปัสวะนักเรียนจังหวัดนั้น เป็นมาตรการการป้องกันเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ การที่ปล่อยให้กระทรวงศึกษาธิการมีการดำเนินการดังกล่าวนั้นจะเป็นการทำที่เขาไม่มีบุคคลากรที่เพียงพอ ดังนั้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในส่วนศูนย์ยาเสพติดของจังหวัดนั้นก็เข้าไปบูรณาการตรวจสารเสพติดในโรงเรียน อยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่า สิ่งที่จังหวัดตรวจนั้นไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ตรวจพบแล้วจะเป็นสิ่งที่ดีใจที่ตรวจแล้วพบสารสีม่วงออกมา นักเรียนคนใดหรือผู้ปกครองท่านใดหากไม่เชื่อก็สามารถมาตรวจซ้ำได้ แต่จริงๆแล้วการตรวจของเรานั้นเป็นการป้องปราม เป็นการที่ชี้ชัดได้ว่านักเรียนของเรานั้นบางทีนั้นได้ติดยาเสพติดจริงๆ หากผู้ปกครองที่เห็นดีเห็นงามกับทางจังหวัดนั้นทางจังหวัดก็จะเดินการไปที่เพื่อเป็นการเยียวยาและบำบัดต่อไป การตัดไฟแต่ต้นลมนั้นก็จะเป็นการดี ผมเคยไปฟังท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสุทธินันท์ บุญมี ท่านได้ยกประเด็นหนึ่งมาว่ามีนายกอบต.ท่านหนึ่ง ในสมัยนั้นเป็นผู้ติดยาเสพติดนะครับ ท่านก็ดึงคนนี้ออกมาบำบัดจนหาย จนบัดนี้ก็เป็นนายก อบต.ที่แห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานของเรา เห็นไหมครับว่าการตัดไปตั้งแต่ต้นลมนั้นเป็นตัดไฟออกจากวงจรเน่านั้นก็จะเป็นการช่วยเด็กได้เป็นอย่างดี อยากกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องของเด็กและเยาวชนที่ที่พบสารเสพติดในปัสวะนั้นต้องเรียนจริงๆว่า เจตนารวมและความตั้งใจจริงของจังหวัดนั้นมิได้ตั้งใจที่จะบังคับเคี่ยวเข็ญเด็กตามที่มีปัญหาดังกล่าว เด็กที่ตรวจพบครั้งแรกได้นั้นเป็นความลับทุกอย่าง เพราะเราเวลาแจกกล่องให้เด็กไปปัสวะนั้นกล่องนั้นจะมีเลขรหัสไม่ได้มีชื่อแซ่แต่อย่างใด ทั้งนี้เมื่อตรวจพบครั้งแรกนั้นทางเจ้าหน้าที่ตรวจอาจจะไม่มั่นใจจึงมีการตรวจซ้ำสองอีกครั้งหนึ่ง บางท่านบอกว่าลูกชายของท่านดีไม่มีอะไรต่างๆ 2-3 อาทิตย์พาไปตรวจซ้ำก็ไม่พบอะไรประการใดครับก็ยอมรับว่าจริง แต่ถ้าเราตรวจใจห้วงเวลาดังกล่าวนั้นอาจจะไม่เจออะไรเลยก็ได้ครับ การที่เสพยาไปสองสามอาทิตย์นั้นพอไปตรวจใหม่ก็อาจจะไม่พบอะไรแล้ว ผมอยากเรียนนิดหนึ่งว่าเจตนาและความตั้งใจของจังหวัดเป็นการป้องปราบและส่งสัญญาณเตือนภัยให้กับนักเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีว่าเราจังหวัดอุบลราชธานีจะมีการตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อเป็นการป้องปรามเด็กแค่นั้นเองครับ ว่าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำในหลายๆจังหวัดที่ทำมาแล้วนั้นได้รับผลตอบสนองมาเป็นอย่างดี พ่อแม่ของเด็กนั้นก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี บางท่านมาขอบคุณมากที่ทำให้ลูกหลานของเขานั้นได้รู้ความจริง ผมอยากให้ฟังเรื่องหนึ่งครับที่จังหวัดนครนายกตอนที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งนั้นก็มีการตรวจอย่างนี้เหมือนกัน ในวันดังกล่าวนั้นนักเรียนคนหนึ่งได้หลบหนีไม่ยอมเข้าไปตรวจก็มีคนโทรมาแจ้งทางจังหวัดนะครับ ทางจังหวัดก็ไปเจอเด็กคนนี้หลบอยู่ใต้สะพานจริงๆ ก็เชิญเขามาพาเข้ามาพอตรวจปั๊บก็เจอปัสสาวะของเด็กคนนี้เป็นสีม่วง เราก็ไม่แน่ใจตรวจอีกทีก็เป็นสีม่วงก็เชิญพ่อแม่ของเด็กคนนี้มาคุยที่ทางโรงเรียน คุณครูประจำชั้นตกใจมากเพราะว่าอะไร ? เพราะเด็กคนนี้เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งมากได้ที่ 1 พ่อแม่มายิ่งตกใจใหญ่เพราะอะไร? เด็กคนนี้ตื่นตีห้าทุกวันได้มาช่วยพ่อแม่นำของไปขายที่ตลาด พ่อแม่แทบช็อคนะครับตรวจครั้งแรก แต่สุดท้ายเราก็ตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันให้คุณแม่เขาเห็น เด็กก็รับว่าเสพจริงพึ่งเสพมาได้ 1 อาทิตย์นะครับ เนื่องจากเพื่อนมาชักชวนไป .

ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี