อุบลฯพายุฤดูร้อนถล่มทำปลาเลี้ยงในกระชังตายกว่า 3 แสนตัวเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

อุบลฯพายุฤดูร้อนถล่มทำปลาเลี้ยงในกระชังตายกว่า 3 แสนตัวเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

อุบลราชธานี เกิดพายุฤดูร้อนตกหนักส่งผลกระทบผู้เลี้ยงปลาในกระชังจังหวัดอุบลราชธานี อุหภูมิเปลี่ยนแปลง ขณะที่ในแม่น้ำมูลค่าออกซิเจนสูงขึ้นเล็กน้อยคือ 2.5มิลลิกรัมต่อลิตร ทำให้ปลาขาดออกซิเจนในการใช้หายใจ ทำให้ปลาลอยตายกว่า 150 กระชัง มูลค่าเสียหายกว่า 10 ล้านบาท

นิลา สิงห์คีรี/อุบลราชธานี 0818799696

ข่าว, วิดีโอ : 77nation