เทศบาลเมืองพิบูลฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่ ถนนสายวัฒนธรรม

เทศบาลเมืองพิบูลฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ที่ ถนนสายวัฒนธรรม

อุบลราชธานี  เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เปิดถนนสายวัฒนธรรม พร้อมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ดึงนักท่องเที่ยวเข้าเมืองพิบูล รับฤดูกาลท่องเที่ยวในปีนี้ ที่ ถนนสายหลักก่อนถึงทางเข้าแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้จัดโชนทำกิจกรรรม ระยะทางกว่า 100 เมตร ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรม โดยนำชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สวมใส่ชุดผ้าถุงไทย ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม ด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวทุกวันเสาร์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวอำเภอพิบูลมังสาหาร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอพิบูลมังสาหารด้วย

นาย ณรงค์ศักดิ์ โกศัลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกันทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนสายหลักก่อนถึงทางเข้าแก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วิชิต(วัชรพล)/อุบลราชธานี

ข่าว,วิดีโอ : 77nation