ครม.เห็นชอบ กฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า

น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ โฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้า จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร และ จ.อำนาจเจริญ เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศลาว จำนวน 7,300 ล้านบาท เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จำนวน 7,000 เมกะวัตต์ โดยระยะเวลาการลงทุนระหว่างปี 2556-2561
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังรับทราบการเตรียมความพร้อมของกระทรวงพลังงาน เพื่อรับมือการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากประเทศพม่าช่วงเดือนเมษายนนี้ ว่า มีความพร้อมในการรับมืออย่างเต็มที่ โดยมีกำลังไฟฟ้าสำรองแล้ว จำนวน 1,442 เมกะวัตต์ ซึ่งถือว่า เพียงพอจากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชนรายใหญ่

ข่าว : ASTV

ภาพ : http://www.newcitythailand.com/bbs/thread-25109-1-1.html