ชนชั้นกลางเห่อตอไม้แย่งบ้านปลาสุรินทร์

แม่น้ำชีลด ตอไม้ตามแม่น้ำกลายเป็นแฟชั่นตกแต่งของชนชั้นกลาง

อุบล บุญมาก กลุ่มสื่อเสียงคนอีสานถ่ายทอด ความห่วงใยของชาวบ้านที่เมื่อมีการนำตอไม้ในลำน้ำ ซึ่งเป็นที่พักอาศัยของปลาอ­อกไป
ส่งผลให้ปลาลดจำนวนลง

ออกอากาศ ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

ขอบคุณภาพประกอบจาก Google