เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : อนาคตสื่อท้องถิ่นในยุคดิจิตัล

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการเมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม

“อนาคตสื่อท้องถิ่นในยุคดิจิตัล” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอสถานภาพและบทบาทของสื่อท้องถิ่นว่าจะอยู่อย่างไร ถ้าหากไม่กี่ปีข้างหน้าสื่อกระแสหลักก้าวสู่ยุคเปลี่ยนผ่านเป็นดิจิตัล

บันทึกเทปรายการ ในวันศุกร์ 22 มีนาคม 2556 เวลา 13.00 – 15.00น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น G ห้างสรรพสินค้าซิตี้ มอลล์ สุนีย์

 

We cannot display this gallery