ผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมการคัดเลือกประธานและรองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้บริหาร อบจ.อุบลฯ ร่วมประชุมการคัดเลือกประธานและรองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (21 มีนาคม 2556) นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางนาตยา โภคกุลกานนท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกประธานและรองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุรพร ลอยหา นายแพทย์สาธารณสุชจังหวัดอุบลราชธานี นายวชิรพันธ์ คำเงี่ยม พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ นางพริ้งพิศ วังทอง ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.ธนพรรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ผลปรากฏว่า นายธรธรรม์ ชินโกมุท ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นประธาน นายประสงค์ จันจำปา ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็น รองประธาน นางสาวเสาวลักษณ์ จิรไกรโกศล พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็น เลขานุการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี