ทางออกคุณแม่วัยใส

ปัญหาคุณแม่วัยรุ่นในประเทศไทยกำลังจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่เพราะสถิติสูงขึ้นทุกปีสถิติกระทรวงมหาดไทย(สตรีอายุ20ปีลงมาที่ลงทะเบียนเด็กเกิดใหม่ไม่รวมทำแท้ง,ยกลูกให้คนอื่น)   ร่วมแสนคนต่อปี ของยูนิเซฟชี้ชัดว่าไทยเรามีคุณแม่วัยใสสูงที่สุดในเอเชีย

คุณแม่วัยรุ่นต้องการอะไรมากที่สุด,มีทางออกทางไหนบ้าง,คนรอบข้างจะมีส่วนช่วยอย่างไร

สัมภาษณ์ณัฐยา บุญภักดี ผจก.แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ
สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ออกอากาศ ช่อง 11 อุบลราชธานี ผ่่านดาวเทียมไทยคม 2 C-Band,Cable TV, วิทยุชุมชน

ภาพประกอบ Google