เบื้องหลังร่วมทุกข์ร่วมสุข : วิเคราะห์นโยบายผู้สมัครนายกฯนครอุบล56

สื่อสร้างสุขอุบลราชธานีผลิตรายการโทรทัศน์ท้องถิ่น “ร่วมทุกข์ ร่วมสุข” โดยการสนับสนุนของโครงการสะพานสร้างเสริมประชาธิปไตย องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาUSAID เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาชนและพลเมืองในกระบวนการทางการ เมือง นโยบายสาธารณะ  ส่งเสริมการเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสารในท้องถิ่น  โดยการจัดเวทีเสวนาและบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ จำนวน 35 เทป  ตัดต่อออกอากาศทาง ช่อง sangsook channel วีเบิ้ลทีวี,ช่อง Next step,ช่องข่าวท้องถิ่น โสภณเคเบิ้ลทีวี/วีเคเบิ้ลทีวี/ราชธานีเคเบิ้ลทีวี,สถานีวิทยุ Cleanradio FM 92.5 MHz,สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันอุบลราชธานี FM 102.75 MHz และเวปไซต์ www.sangsook.net  โดยประเด็นของรายการมาจากมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ องค์กรอิสระ ภาคประชาสังคม  และเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอประเด็นจากประชาชนทั่วไปผ่านโทรศัพท์หมายเลข 087-3786955

โดยประเด็น “วิเคราะห์นโยบายผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบล56” เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการให้นำเสนอผ่านรายการ เพื่อนำเสนอข้อมูลนโยบายผู้สมัครผ่านรายการ  เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและนำไปสู่การตัดสินใจเลือกผู้สมัครต่อไป

บันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ตอน “วิเคราะห์นโยบายผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครอุบล56” วันอาทิตย์ที่ 17  มีนาคม 2556 เวลา 11.00 – 12.00น. ณ ห้องบัวพิสุทธื์1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

[nggallery id=181]